Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Warsztaty „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” - biblioterapia III stopnia, 12-13 czerwca 2018 r., Mińsk Mazowiecki

Data dodania: 21.03.2018

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii, pt.: „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne”, które odbędą się w dniach 12-13 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim* przy ul. Piłsudskiego 1a (sala konferencyjna).

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów dziecięcych, którzy ukończyli kursy I i II stopnia biblioterapii, a także do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania odpowiednio dobranych tekstów stosowanych w edukacji, terapii oraz profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży. Uczestnicy, którzy oprócz certyfikatów SBP chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu III stopnia biblioterapii wydane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne z siedzibą we Wrocławiu proszeni będą o przygotowanie własnych programów biblioterapeutycznych. Szkolenie dwudniowe rozwija umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii, stosowania różnorodnych metod i technik pracy aktywizujących czytelnika, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dotkniętych ADHD, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi i in.).

Prowadzący: dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prezes i certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 330 zł + VAT (10% zniżki dla członków SBP). Koszt obejmuje udział w szkoleniu, materiały warsztatowe, konsultacje z trenerem, certyfikat SBP, zaświadczenie PTB, catering.

* Polecany hotel: Hotel Partner, ul Konstytucji 3 Maja 7

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP