Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Warsztaty "RDA – nowy standard katalogowania w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT", 11 czerwca 2018 r., Warszawa

Data dodania: 23.03.2018

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zapraszają na warsztaty "RDA - nowy standard kalatogowania w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT", które odbędą się 11 czerwca 2018r. w Centrum NUKAT BUW, ul. Dobra 56/66 w Warszawie.

[Aktualizacja 28.05.2018 r. - brak wolnych miejsc*]

*lista rezerwowa /informacje: biuro@sbp.pl, 22 608 28 27

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich bibliotekarzy z bibliotek nie-nukatowych, jednak dla lepszego ich wykorzystania wskazana jest przynajmniej roczna praktyka katalogerska.

Uczestnicy szkolenia:

  • poznają szczegóły standardu RDA i to co go odróżnia od standardów używanych dotychczas,
  • prześledzą zmiany w polach formatu MARC21
  • będą mogli poćwiczyć swoje umiejętności katalogerskie w autentycznej bazie testowej katalogu centralnego NUKAT.

***

Od początku 2018 roku biblioteki współtworzące katalog centralny NUKAT pracują według nowego formatu MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki (wyd. NUKAT/SBP, Warszawa 2017), który uwzględnia liczne elementy standardu katalogowania RDA (Resource Description and Access). Standard ten, rozwijany początkowo w angloamerykańskim środowisku bibliotekarskim jako następca Anglo-American Cataloging Rules 2, od kilku lat poddawany jest procesowi internacjonalizacji, w celu dostosowania go do funkcjonowania w innych kręgach kulturowych i językowych.

Szczególnie dużym zainteresowaniem standard ten cieszy się wśród bibliotek europejskich, które wiążą z nim nadzieję na przystosowanie katalogów bibliotecznych do ich lepszego zaistnienia i wykorzystania w sieci zdominowanej przez nowoczesne systemy bazodanowe.

Z punktu widzenia użytkowników naszych bibliotek RDA poprawia funkcjonalność i efektywność narzędzi dostępu do informacji bibliograficznej i pełnych tekstów

Centrum NUKAT BUW

Warsztaty poprowadzą pracownicy Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP