Polecamy
39,00 PLN

Publikacja dostępna w serwisie IBUK oraz IBUK Libra Megabiblioteki to termin różniący... więcej >

Ogólnopolska konferencja naukowa "Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie", 4-5 grudnia 2018r,, Zielona Góra - patronat SBP

Data dodania: 12.05.2018

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie , która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2018 r. w Zielonej Górze.

Organizator: 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Patronat:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Patronat medialny:

portal SBP.pl

Partnerzy: 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, Sopoteka

Miejsce konferencji:

Zielona Góra – WiMBP im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

Postęp technologiczny i rozwój potrzeb użytkowników generuje różnorodne możliwości dla bibliotek. Oprócz tradycyjnych funkcji książnice zaczynają realizować model biblioteki otwartej, hybrydowej. Nieobca jest też im funkcja „biblioteki jako trzeciego miejsca” sformułowana przez Raya Oldenburga. Mówi się nawet, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego library boom. Jak przebiegają te zmiany (architektoniczne, technologiczne i upowszechnieniowe) i czy traci na tym „tożsamość” biblioteki publicznej; jak wygląda dzisiaj kultura organizacyjna bibliotek, o której pisze w swoich publikacjach prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert i wreszcie: czy potrzebna jest tym zmianom „hałaśliwa” promocja? Jak przekonać bibliotekarzy i użytkowników do nieodzownych zmian? Jak zainteresować media promocją nowych usług bibliotecznych? Jakie są granice nowej oferty?

W rezultacie: co zrobić, aby usługa „trzeciego miejsca” nie zastąpiła tego, co w bibliotece najważniejsze?

Założeniem konferencji jest konfrontacja poglądów i opinii teoretyków oraz praktyków z kraju i zagranicy na temat przestrzeni współczesnych wielofunkcyjnych obiektów, w tym bibliotek multimedialnych - przestrzeń architektoniczna, społeczna, wirtualna (biblioteka w chmurze); przestrzeń kulturalna, edukacyjna i naukowa; przestrzeń odbiorcy, przestrzeń bibliotekarza i animatora, przestrzeń zbiorów. Ważnym celem jest prezentacja najciekawszych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych realizacji (od mediatek we Wrocławiu do Sopoteki). Dyskursem objęte zostaną wartości (dodane) naddane we współczesnej bibliotece. Kultura (umiejętność jej adaptacji we współczesnej przestrzeni i ofercie bibliotek). Nowe technologie w bibliotece (e-usługi) i ich akceptacja przez użytkowników. Realizacje i modernizacje w dużych i mniejszych bibliotekach publicznych.

Wiodącą inspiracją naukowej debaty pozostaje rządowy program umożliwiający i inspirujący zmiany infrastrukturalne w bibliotekach publicznych: od roku 2011 Program Wieloletni Kultura+, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015”, od roku 2016 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że twórcze spotkanie teoretyków i praktyków, wymiana kontaktów i doświadczeń zaowocuje kolejnymi inwestycjami wzmacniającymi potencjał bibliotek publicznych, sprzyjającymi rozwojowi oferty oraz roli, jakie pełnią te instytucje kultury w lokalnych środowiskach.

Komitet Organizacyjny:

dr Paweł Kalisz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

dr Paweł Karp (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

dr Dawid Kotlarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

Ewa Mielczarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

Monika Simonjetz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).


Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski. Rada Programowa konferencji zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 1 października 2018 roku. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Program konferencji zostanie podany w osobnym komunikacie. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/

 

 


Opłata za udział w konferencji:

250 złotych prelegenci, po decyzji Rady Programowej;
150 złotych uczestnicy konferencji

cena bez vat dla opłacających udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Opłata konferencyjna (od osoby) obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

Opłatę należy uiścić do 15 listopada br. na konto:

Bank BZ WBK - I Oddział w Zielonej Górze – 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070

Prosimy o podanie w tytule przelewu dopisku „konferencja Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie” oraz imienia i nazwiska prelegenta/uczestnika.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza deklaracji udziału i przesłanie jej do 1 lipca 2018 roku, w przypadku prelegentów z krótkim abstraktem artykułu (do 1000 znaków) w języku polskim, za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej na adres:

dr Przemysław Bartkowiak – sekretarz konferencji
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra,
telefon: 68 45-32-618, 68 45-32-606, 68 45 32 638
e-mail: bartkowiakprzemyslaw@wp.pl


Organizatorzy przewidują publikację referatów po konferencji w Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych, dlatego prosimy o dostarczenie tekstów planowanych wystąpień. Ostateczny termin nadsyłania materiałów do publikacji mija 15 stycznia 2019 roku. Szczegółowa instrukcja wydawnicza zostanie zamieszczona na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/.

Deklaracja i oświadczenie (do pobrania - pdf)

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Rady Programowej
dr Andrzej Buck
Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, kierownik konferencji
dr Przemysław Bartkowiak
sekretarz konferencji

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP