Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Warsztaty "Media społecznościowe i ich wykorzystanie w codziennej działalności bibliotek", 7 grudnia 2018 r.,Warszawa

Data dodania: 30.09.2018

[Aktualizacja 29.11.2018 - WARSZTATY ODWOŁANE] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty pt.: "Media społecznościowe i ich wykorzystanie w codziennej działalności bibliotek", które odbędą się 7 grudnia 2018 r. w godz. 10-16 w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5. 

Celem warsztatów jest charakterystyka i analiza zjawiska biblioteki drugiej generacji w kontekście działalności tradycyjnych instytucji bibliotecznych, ale także przygotowywanych przez nie cyfrowych projektów (np. cyfrowych bibliotek, archiwów, wystaw). W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania biblioteki w świecie mediów społecznościowych, kultury konwergencji czy mobilnych urządzeń, treści i aplikacji. Zostaną przedstawione możliwości wykorzystania wybranych interaktywnych narzędzi, które pracownicy bibliotek mogą z powodzeniem wykorzystywać w ramach oferowanych przez te instytucje informacyjnych usług. W ten sposób podniosą swoje kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi Web 2.0 oraz możliwości, jakie oferuje dzisiaj zjawisko mobilności urządzeń i aplikacji. 

Tematyka warsztatów:  

  • Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 … interaktywna rewolucja w sieci?
  • Biblioteka, książka, informacja w świecie społecznościowych mediów i mobilnych technologii
  • Interaktywność narzędzi społecznościowego internetu a usługi informacyjno – biblioteczne (w tym OPAC 2.0)
  • Biblioteka, biblioteka cyfrowa i bibliotekarz 2.0
  • Folksonomia i możliwości społecznościowej organizacji informacji o dokumentach
  • Praktyczne możliwości wykorzystania w bibliotece narzędzi Web 2.0 oraz mobilnych aplikacji

Szkolenie poprowadzi dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. wykorzystaniem nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Kosztu udziału w szkoleniu to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy i certyfikat.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP