Polecamy

XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju

Data dodania: 07.01.2019

Uniwersytet Gdański oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na XIII Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem:

Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju.

 

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 r. w Gdańsku.

Obrady rozpoczynają się w 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00. Miejsce obrad: Centrum Edukacji Nauczycieli al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy:

 • metody aktywizacji i integracji różnych grup czytelników w bibliotece (dzieci, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych itp.),
 • narzędzia i metody aktywizacji czytelniczej osób w wieku 0-99,
 • narzędzia i metody promocji książek, czytelnictwa, bibliotek,
 • narzędzia informatyczne i aplikacje przydatne w działaniach bibliotecznych,
 • narzędzia motywowania bibliotekarzy do pracy,
 • szkolenia bibliotekarzy – zakres tematyczny, potrzeby, dobre praktyki,
 • blended learning i e-learning jako metody edukacji bibliotekarza i czytelnika,
 • ewolucja metod i narzędzi pracy bibliotekarzy,
 • edukacja i samokształcenie bibliotekarzy w Polsce i zagranicą – stan aktualny i perspektywy rozwoju,
 • kompetencje bibliotekarzy z różnego typu bibliotek.

Narzędzia i metody pracy pracowników informacji:

 • źródła informacji – rodzaje, dostępność, aktualność, trendy rozwoju,
 • jakość i wiarygodność informacji,
 • badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników,
 • user experience design a potrzeby użytkowników informacji,
 • trendy w rozwoju usług informacyjnych w Polsce i zagranicą,
 • kompetencje i zadania pracownika informacji,
 • biblioteka cyfrowa jako warsztat informacyjny bibliotekarzy,
 • wyszukiwanie informacji – metody, narzędzia, analiza stanu obecnego i trendy,
 • deep web, darknet,
 • architektura informacji serwisów bibliotecznych, wyszukiwawczych, informacyjnych itp. – projektowanie, stan obecny a potrzeby użytkowników, zalecenia.

Narzędzia i metody pracy animatorów kultury:

 • bibliotekarz jako animator kultury,
 • metody i narzędzia pracy animatorów kultury – od tworzenia centrów aktywności lokalnej po obwoźne domy kultury,
 • animacja jako metoda pracy w środowisku lokalnym,
 • diagnozowanie potrzeb kulturalnych,
 • animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych,
 • planowanie, pisanie i realizacja projektów z zakresu animacji kulturalnej,
 • formy wsparcia finansowego projektów i scenariuszy animacji kulturalnej i społecznej,
 • nowe media, technologie i otwartość w instytucjach kultury,
 • funkcje i zadania edukacyjne instytucji sektora GLAM,

oraz inne zagadnienia, które chcieliby poruszyć uczestnicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień. Jak co roku planujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł.


Opłatę konferencyjną należy wpłacić na następujący nr konta:

 

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 8,

Nr konta: 59 1240 1271 1111  0010 4368 2415

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk

 

 

Tytuł przelewu: opłata za udział w konferencji KF32-19, imię i nazwisko uczestnika


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com, zaś propozycje referatów na: maja.wojciechowska@gmail.com.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest udział innej osoby.

Na abstrakty wystąpień czekamy do 15 marca br.Sponsorzy:

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP