Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju

Data dodania: 07.01.2019

Uniwersytet Gdański, Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na XIII Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: 

 

Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju.

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 r. w Gdańsku.

Obrady rozpoczynają się w 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00. Miejsce obrad: Centrum Edukacji Nauczycieli al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy:

 • metody aktywizacji i integracji różnych grup czytelników w bibliotece (dzieci, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych itp.),
 • narzędzia i metody aktywizacji czytelniczej osób w wieku 0-99,
 • narzędzia i metody promocji książek, czytelnictwa, bibliotek,
 • narzędzia informatyczne i aplikacje przydatne w działaniach bibliotecznych,
 • narzędzia motywowania bibliotekarzy do pracy,
 • szkolenia bibliotekarzy – zakres tematyczny, potrzeby, dobre praktyki,
 • blended learning i e-learning jako metody edukacji bibliotekarza i czytelnika,
 • ewolucja metod i narzędzi pracy bibliotekarzy,
 • edukacja i samokształcenie bibliotekarzy w Polsce i zagranicą – stan aktualny i perspektywy rozwoju,
 • kompetencje bibliotekarzy z różnego typu bibliotek.

Narzędzia i metody pracy pracowników informacji:

 • źródła informacji – rodzaje, dostępność, aktualność, trendy rozwoju,
 • jakość i wiarygodność informacji,
 • badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników,
 • user experience design a potrzeby użytkowników informacji,
 • trendy w rozwoju usług informacyjnych w Polsce i zagranicą,
 • kompetencje i zadania pracownika informacji,
 • biblioteka cyfrowa jako warsztat informacyjny bibliotekarzy,
 • wyszukiwanie informacji – metody, narzędzia, analiza stanu obecnego i trendy,
 • deep web, darknet,
 • architektura informacji serwisów bibliotecznych, wyszukiwawczych, informacyjnych itp. – projektowanie, stan obecny a potrzeby użytkowników, zalecenia.

Narzędzia i metody pracy animatorów kultury:

 • bibliotekarz jako animator kultury,
 • metody i narzędzia pracy animatorów kultury – od tworzenia centrów aktywności lokalnej po obwoźne domy kultury,
 • animacja jako metoda pracy w środowisku lokalnym,
 • diagnozowanie potrzeb kulturalnych,
 • animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych,
 • planowanie, pisanie i realizacja projektów z zakresu animacji kulturalnej,
 • formy wsparcia finansowego projektów i scenariuszy animacji kulturalnej i społecznej,
 • nowe media, technologie i otwartość w instytucjach kultury,
 • funkcje i zadania edukacyjne instytucji sektora GLAM,

oraz inne zagadnienia, które chcieliby poruszyć uczestnicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień. Jak co roku planujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł. 

 

>> PROGRAM KONFERENCJI (pdf) <<

 


Opłatę konferencyjną należy wpłacić na następujący nr konta:

 

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 8,

Nr konta: 59 1240 1271 1111  0010 4368 2415

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk

 

 

Tytuł przelewu: opłata za udział w konferencji KF32-19, imię i nazwisko uczestnika


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com, zaś propozycje referatów na: maja.wojciechowska@gmail.com.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest udział innej osoby.

Na abstrakty wystąpień czekamy do 15 marca br. 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP