Polecamy
37,00 PLN

Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji... więcej >

Warsztaty "Chmura Google w pracy bibliotekarza", 29 marca 2019 r., Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na szkolenie z zakresu zastosowania chmury obliczeniowej (ang. Cloud computing), które odbędzie się 29 marca 2019 r.w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Meissnera 5.

Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową i przeznaczone jest dla bibliotekarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania możliwości chmury w pracy z użytkownikami oraz innymi bibliotekarzami. Na szkoleniu przedstawione zostaną wszystkie funkcje chmury: począwszy od rozpoznania środowiska, poprzez przechowywanie plików na serwerze, tworzenie i udostępnianie dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, ankiet. W każdym z omawianych aspektów duża uwaga zostanie zwrócona na możliwość współtworzenia plików i edytowania ich przez zespół osób, współpracowników, czy partnerów w projekcie.

Uczestnicy po szkoleniu:

  • będą sprawnie posługiwać się wybranymi narzędziami firmy Google,
  • zwiększą swoją skuteczność i szybkość pracy,
  • usprawnią komunikację w zespołach pracowniczych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 170 zł + VAT. W cenie uwzględniono materiały szkoleniowe, możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem, uzyskanie certyfikatu, serwisy kawowe.

W ramach programu lojalnościowego, członkom SBP przysługuje zniżka o 10%

Uwaga! Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy opłaty za szkolenie, możliwy jest udział innej osoby.

Warsztaty poprowadzi Jacek Prądziński – kustosz Biblioteki Miejskiej w Bytowie, kierownik Pracowni Orange – multimedialnej świetlicy, Mobilny Doradca Sektora 3.0, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, doświadczony instruktor, szkoleniowiec, animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Laureat „Listy 100” – listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP