Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Warsztaty "Tworzenie i edycja dokumentów w formacie PDF w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych", 12 kwietnia 2019 r., Warszawa

Data dodania: 04.03.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na szkolenie z zakresu tworzenia i edycji dokumentów w formacie PDF w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych, które odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Meissnera 5.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych związanych z edycją i przetwarzaniem plików tekstowych w formacie PDF. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy, archiwistów, pracowników informacji, którzy zajmują się tworzeniem bibliotek cyfrowych i repozytoriów lub chcą poznać tajniki składu plików w formacie PDF i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Uczestnicy po szkoleniu:

  • będę potrafili posługiwać się wybranymi narzędziami do tworzenia i przetwarzania plików w formacie PDF,
  • zwiększą swoje umiejętności związane z przetwarzaniem plików, co przełoży się na skuteczność ich pracy,
  • poznają nowoczesne metody obróbki graficznej plików.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + VAT. W cenie uwzględniono uzyskanie certyfikatu, serwisy kawowe oraz najnowszą publikację L.Szafrańskiego "Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich", która wkrótce ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

 

W ramach programu lojalnościowego, członkom SBP przysługuje zniżka o 10%

Uwaga! Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy opłaty za szkolenie, możliwy jest udział innej osoby.

Szkolenie poprowadzi Leszek Szafrański doktor nauk humanistycznych, kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej i Sekcji Repozytorium UJ. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i trener specjalistycznych szkoleń. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami dotyczącymi tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i opracowania zbiorów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science sieci The Guild of European Research-Intensive Universities. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami cyfrowymi, długoterminowej archiwizacji, otwartego dostępu do nauki, projektowania systemów informacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP