Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Warsztaty "Praktyczne rozwiązania RODO - doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania nowych regulacji", 15 kwietnia 2019 r., Warszawa

Data dodania: 05.03.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny zaprasza na warsztaty "Praktyczne rozwiązania RODO - doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania nowych regulacji", które odbędą się 15 kwietnia 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie (ul. Gocławska 4), w godz. 10:00-15:00. 

Szkolenie ma na celu omówienie i dostarczenie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie wdrożenia RODO w bibliotekach. Uwzględnione zostaną doświadczenia pierwszego roku po wprowadzeniu reformy systemu ochrony danych, takie jak: 

  • najnowsze wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  • dobre praktyki w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, 
  • najczęściej popełniane błędy w bibliotekach. 

Uczestnicy dowiedzą się jakie dokumenty powinny zostać opracowane w instytucji, otrzymają gotowe wzory dokumentów oraz informację jakie są obowiązki biblioteki względem Prezesa UODO i na co warto zwrócić szczególną uwagę. 

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej, obecnych i przyszłych Inspektorów ochrony danych (IOD) i innych pracowników bibliotek, którzy zajmują się ochroną danych osobowych w swojej instytucji. 

Uwaga! Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy opłaty za szkolenie, możliwy jest udział innej osoby.

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – wykładowca akademicki, szkoleniowiec i przedsiębiorca specjalizujący się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i kontroli zarządczej. Prowadzi szkolenia dla instytucji publicznych i firm. Pisze teksty specjalistyczne, naukowe i publicystyczne. Opracowuje i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Jest doradcą w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena obejmuje zestaw materiałów, możliwość konsultacji z trenerem, certyfikat, serwis kawowy.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP