Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Warsztaty "Tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych", 29-30 maja 2019 r., Warszawa

Data dodania: 05.03.2019

[Aktualizacja 06.05.2019 r. - Brak miejsc. W celu wpisania na listę rezerwową prosimy o kontakt: redakcja.portal@sbp.pl ]

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na dwudniowe szkolenie z zakresu tworzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych, które odbędzie się w dniach 29-30 maja 2019 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19, Warszawa.

Celem warsztatów jest podniesienie praktycznych i teoretycznych kompetencji związanych z projektowaniem kolekcji zasobów cyfrowych. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy, archiwistów, pracowników informacji, którzy zajmują się tworzeniem bibliotek cyfrowych i repozytoriów lub chcą poznać dobre praktyki organizowania kolekcji cyfrowych i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Warsztaty składają się z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego. Uczestnicy po szkoleniu:

  • pogłębią swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tworzenia kolekcji cyfrowych,
  • poznają dobre praktyki organizacji kolekcji cyfrowych,
  • zwiększą swoje umiejętności związane z metodami przetwarzania plików cyfrowych,
  • poznają nowoczesne metody obróbki graficznej plików.

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 350 zł + VAT. W ramach programu lojalnościowego, członkom SBP przysługuje zniżka o 10%.

W cenie uwzględniono uzyskanie certyfikatu, serwisy kawowe oraz najnowszą publikację L.Szafrańskiego "Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich", która wkrótce ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

 


Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednym dniu szkolenia, z kosztami odpowiednio:

29.05.2019 r. - cena 190 zł + VAT

30.05.2019 r. - cena 210 + VAT


Uwaga! Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy opłaty za szkolenie, możliwy jest udział innej osoby.

Szkolenie poprowadzi Leszek Szafrański doktor nauk humanistycznych, kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej i Sekcji Repozytorium UJ. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i trener specjalistycznych szkoleń. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami dotyczącymi tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i opracowania zbiorów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science sieci The Guild of European Research-Intensive Universities. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami cyfrowymi, długoterminowej archiwizacji, otwartego dostępu do nauki, projektowania systemów informacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP