Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Ogólnopolska Konferencja SBP "Młody dorosły w bibliotece - wyzwania, szanse, inspiracje", 11-12 czerwca 2019 r., Warszawa

Data dodania: 11.03.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Zakładem Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie, organizuje ogólnopolską konferencję pt.: Młody dorosły w bibliotece - wyzwania, szanse, inspiracje. Konferencja odbędzie się w dn. 11-12 czerwca br. w siedzibie Biblioteki, ul. Gocławska 4. 

Konferencja nawiązuje do ubiegłorocznego sympozjum „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”, które pozwoliło na analizę wyzwań, przed jakimi stoi dziś biblioteka i książka dziecięca. Zapraszamy nauczycieli i bibliotekarzy pracujących z młodzieżą, pracowników naukowo-badawczych, wydawców i wszystkich zainteresowanych poznaniem preferencji czytelniczych młodzieży, dostosowaniem do nich oferty bibliotek i rynku książki, wykorzystaniem biblioterapii w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych.  

Celem tegorocznej konferencji będzie analiza problemów związanych z literaturą dla nastoletnich odbiorców, których w literaturze światowej i w praktyce wydawniczej określa się mianem młodych dorosłych (Young Adults). Są to czytelnicy w wieku 13-23 lata (okres dawnego gimnazjum, liceum i studiów). Ta grupa odbiorców wymaga szczególnej uwagi ze strony bibliotekarzy, wydawców, pisarzy, ponieważ właśnie w tym wieku ukształtowane wcześniej postawy czytelnicze ulegają przewartościowaniu, a czytanie książek często kojarzy się po prostu z nudą i powielaniem wzorów narzuconych przez szkołę i wychowanie, a jednocześnie nie przynosi tak wymiernych i dostrzegalnych rezultatów,  jak inne formy aktywności.

Chcielibyśmy przyjrzeć się, kim jest ów odwiedzający bibliotekę i zaglądający do książki młody dorosły, jakie ma oczekiwania wobec lektury, jakie są jego czytelnicze preferencje, co oferuje mu rynek książki i współczesna biblioteka, jakie są preferencje krytyki literackiej w odniesieniu do prozy inicjacyjnej.

Druga część sesji, znacznie obszerniejsza, dotyczy analizy współczesnej literatury. Będziemy szukali odpowiedzi na pytania, jak książka prowokuje nastoletnich odbiorców do stawiania najbardziej podstawowych pytań egzystencjalnych, jak przedstawia im historię i współczesność, jak gra z konwencjami i tradycją, co młodego człowieka może w lekturach zafascynować, co skłonić do refleksji, co po prostu związać z książką na całe życie.

Ostatnia część jest poświęcona działaniom praktycznym. Wypełnią ją zajęcia warsztatowe, związane tematycznie z wcześniejszymi analizami prowadzonymi przez referentów.

Podczas zajęć uczestnicy poznają różne techniki integrujące czytelników wokół działań z książkami oraz proste metody organizowania dyskusji tematycznych z młodym czytelnikiem w małych grupach zadaniowych, jak i na forum większej grupy. Warsztaty poprowadzą trenerki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA działające w sekcji "KSIĄŻKA - TERAPIA - ZABAWA. Każdy z uczestników może wybrać jeden warsztat.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie miała wartość inspirującą, że zachęci uczestników do własnych przemyśleń i wyboru strategii pracy z najtrudniejszym odbiorcą w najtrudniejszych dla książki czasach.

Do wygłoszenia referatów oraz do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy znanych i cenionych znawców literatury młodzieżowej, w tym wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteki Narodowej, publicystów, członków Stowarzyszenia KLANZA itp.

Planowane jest opublikowanie materiałów pokonferencyjnych, obejmujących tematykę spotkania tegorocznego i ubiegłorocznego, w formie monografii. Redaktorem publikacji będzie prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, przewodniczący Komitetu Programowego konferencji.

Komitet Programowy konferencji:

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

prof. dr hab. Małgorzata Żytko

dr hab. prof. UP w Krakowie Michał Rogoż

dr Danuta Świerczyńska-Jelonek

dr Dorota Grabowska

dr Weronika Kostecka


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 380 zł + VAT. W ramach ceny uczestnicy maja zagwarantowane: materiały konferencyjne, udział w trzech warsztatach, serwisy kawowe, obiady. 

Istnieje możliwość udziału w jednym dniu konferencji, przy czy cena wynosi  za pierwszy dzień – 190 zł + VAT, za drugi dzień – 210 zł + VAT

>>Program

>>Formularz rejestracyjny

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP