Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Warsztaty "Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi - tworzenie i udostępnianie w sieci", 10 czerwca 2019 r., Warszawa

Data dodania: 14.03.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na warsztaty "Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi…- tworzenie i udostępnianie w sieci", które odbędą się 10 czerwca 2019 r. w pracowni komputerowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19, Warszawa.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania narzędzi sieci drugiej generacji w ofercie informacyjnych i edukacyjnych usług bibliotek. W trakcie spotkania uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę odnoszącą się do zastosowania w placówkach bibliotecznych darmowych interaktywnych narzędzi, zwłaszcza w kontekście współpracy z użytkownikami w ramach tworzenia cyfrowych zasobów, ale także promocji działalności tych instytucji. 

W ramach warsztatów - dla ich uczestników - zostanie udostępniona dedykowana strona z materiałami dotyczącymi prezentowanych zagadnień.

Szczegółowa tematyka warsztatów:

  • Informacyjne i edukacyjne możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności bibliotek
  • Typologia narzędzi Web 2.0 oraz ich charakterystyka
  • Wykorzystanie interaktywnych sieciowych narzędzi w ramach promocji działalności instytucji bibliotecznych oraz prezentacja przykładowych wdrożeń takich rozwiązań
  • Praktyczne możliwości wykorzystania narzędzi Web 2.0 w ramach współpracy bibliotekarzy z użytkownikami oraz tworzenia oferty bibliotecznej 

Warsztaty będą obejmować omówienie i przygotowanie przez uczestników następujących projektów:

  • infografiki (w oparciu o usługę Canva)
  • ankiety online (narzędzia: Formularze Google i eBadania.pl)
  • mapy myśli (wykorzystanie narzędzi: Canva oraz Mindomo)
  • multimedialnej prezentacji (charakterystyka narzędzi: Canva, Prezi oraz Prezentacje Google w powiązaniu z serwisem Slides Carnival)
  • bloga i powiązanej z nim strony internetowej (z wykorzystaniem możliwości platformy Blogger)

Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. wykorzystaniem nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Kosztu udziału w szkoleniu to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy i certyfikat.

Uwaga! Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy opłaty za szkolenie, możliwy jest udział innej osoby.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP