Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Warsztaty "Biblioteczne możliwości wykorzystania nowych technologii do pracy z dziećmi", 20 maja 2019 r., Warszawa

Data dodania: 14.03.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na warsztaty "Biblioteczne możliwości wykorzystania nowych technologii do pracy z dziećmi", które odbędą się 20 maja 2019 r. w pracowni komputerowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19, Warszawa.

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem należącym do tzw. pokolenia Z (pokolenia internetowego) – osób urodzonych po 2000 r.

Nowe technologie nie tylko zmieniają oblicze bibliotek, ale także oferują proste i szybkie metody komunikacji czy współpracy pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem. Informacyjno – komunikacyjne technologie ułatwiają także prezentację oferty usług biblioteki, jak również dostosowanie tych usług do oczekiwań młodego użytkownika. Użytkownika, dla którego naturalnym środowiskiem informacyjnym jest dzisiaj internet, a narzędziem pozwalającym korzystać z jego zasobów coraz częściej tablet lub smartfon. Bibliotekarz w tej nowej rzeczywistości przyjmuje rolę przewodnika i nauczyciela wskazującego efektywne rozwiązania technologiczne (pokazuje funkcjonalność urządzeń, oprogramowania), ale przede wszystkim uczy, w jaki sposób tworzyć i korzystać z już dostępnych zasobów online.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę i odpowiedzi na następujące pytania problemowe:  

  1. Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy z młodym czytelnikiem? Z jakich narzędzi korzystać? Jak wyglądają ograniczenia prawne związane z ich zastosowaniem (w tym szczególnie możliwości wykorzystania narzędzi Web 2.0)?
  2. Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposób w sieci? Jak kreować takie dokumenty jak książki elektroniczne dla dzieci, prezentacje, blogi)? 
  3. Czym jest dzisiaj zjawisko Web 2.0 i Biblioteka 2.0? Jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i czytelnika? Czy Biblioteka 2.0 to dzisiaj codzienność rzeczywistości informacyjnej młodych użytkowników?
  4. Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej forma? Jaką rolę odgrywa w tym przypadku rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz zmiany dotyczące interaktywności multimedialnych treści?
  5. Czym są otwarte zasoby edukacyjne i w jaki sposób bibliotekarze mogą z nich korzystać w trakcie pracy z młodym użytkownikiem oraz gdzie je znaleźć?
  6. Jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystaniem przez dzieci zasobów internetowych, komputerów i urządzeń mobilnych? Jakie są możliwości ochrony przed szkodliwymi treściami oraz zasady, których należy przestrzegać?

W ramach warsztatów - dla ich uczestników - zostanie udostępniona dedykowana strona z materiałami dotyczącymi prezentowanych problemów.

Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. wykorzystaniem nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Kosztu udziału w szkoleniu to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy i certyfikat.

Uwaga! Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy opłaty za szkolenie, możliwy jest udział innej osoby.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP