Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Bezpłatny kurs e-learningowy „Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze” 6-27 maja 2019 r.

Data dodania: 03.04.2019

[Aktualizacja 04.04.2019 - 13:00] Brak wolnych miejsc. W celu wpisania na listę rezerową prosimy o kontakt mailowy: redakcja.portal@sbp.pl Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i innych do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym "Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze" realizowanym w ramach projektu "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki"*

Kurs przeznaczony jest dla bibliotekarzy, którzy chcą poznać zasady prawidłowego konstruowania kwestionariuszy ankiet oraz nabyć umiejętność tworzenia ankiet online za pomocą narzędzi działających „w chmurze” – Formularzy Google, Eval&Go oraz Survio i wykorzystać je w działaniach marketingowych i badawczych.

Kurs wg autorskiego programu poprowadzi Bożena Boryczka

Wymagania wstępne
 
  • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
  • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.

Organizacja kursu

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. 
 
Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań. 
 
Treści kursu zostaną udostępnione 6 maja 2019 roku i dostępne będą do zakończenia kursu w dniu 27 maja 2019 roku.
 
 
Przewidziana jest ankieta w formie elektronicznej dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po realizacji ostatniego bloku tematycznego.
 
Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
 

* Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP