Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Warsztaty "MS Excel w pracy bibliotekarza", 1 lipca 2019 r., Warszawa

Data dodania: 12.04.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na warsztaty "MS Excel w pracy bibliotekarza", które odbędą się 1 lipca 2019 r. w pracowni komputerowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19, Warszawa. 

MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku bibliotecznym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją odpowiedź w arkuszu kalkulacyjnym. Jego uniwersalność, a także skala dostępności na świecie, sprawiły, że na chwilę obecną jest on wykorzystywany niemalże w każdej bibliotece.

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z:

  • funkcją i możliwościami jakie daje MS Excel,
  • cechami i sposobem tworzenia przejrzystych i czytelnych tabel,
  • różnymi możliwościami formatowania tabel,
  • podstawowymi funkcjami i formułami tekstowymi i obliczeniowymi.

Ponadto uczestnicy posiądą wiedzę, dzięki której będą mogli uniknąć standardowych błędów popełnianych nawet przez bardziej zaawansowanych użytkowników programu MS Excel.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

  • sprawnie poruszać się po MS Excel,
  • wykorzystywać podstawowe funkcjonalności,
  • wpisywać w odpowiedni sposób dane,
  • tworzyć efektywne i czytelne tabele,
  • tworzyć podstawowe wykresy.

Metody szkolenia:

Uczestnicy szkolenia, poczynając od wprowadzenia do możliwości i budowy MS Excel, będą mogli w praktyczny sposób przećwiczyć każde z omawianych zagadnień. Każde wprowadzenie teoretyczne zostanie poparte przykładami zastosowania, dzięki czemu przekazywana wiedza nie tylko się utrwali, ale także będzie mogła zostać wprowadzona w codziennej pracy 

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne (minimum teorii). Rozwiązywanie zadań symulujących realne wyzwania w pracy.


Warsztaty poprowadzi Jacek Prądziński – kustosz Biblioteki Miejskiej w Bytowie, kierownik Pracowni Orange – multimedialnej świetlicy, Mobilny Doradca Sektora 3.0, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, doświadczony instruktor, szkoleniowiec, animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Laureat „Listy 100” – listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do odnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Kosztu udziału w szkoleniu to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy i certyfikat.

Uwaga! Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy opłaty za szkolenie, możliwy jest udział innej osoby.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP