Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Warsztaty "Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego", 20 września 2019 r., Warszawa

[Aktualizacja 06.09.2019 - Uwaga! Zmiana terminu szkolenia z przyczyn losowych z 17 na 20 września 2019 r.] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny zaprasza na warsztaty "Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego", które odbędą się 20 września 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4. 

 

 

Publiczne i prywatne instytucje sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea) gromadzą i organizują w różnorodne kolekcje zasoby cyfrowe, często o statusie dziedzictwa narodowego. Również osoby indywidualne, świadomie lub nie, tworzą i pozostawią różnorodne znaki swoich poczynań, jedne zupełnie nieistotne, inne przedstawiające unikatową wartość, świadczące o wybitnych dokonaniach jednostki, jej ponadprzeciętnym sposobie myślenia. Niektóre z nich mają postać tylko cyfrową; nigdy nie miały i nie będą mieć wersji drukowanej, analogowej.

Celem wydarzenia Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego jest poddanie pod wspólną dyskusję i uczynienie przedmiotem pracy warsztatowej następujących zagadnień i pytań:

  • jaka jest kondycja polskich zasobów cyfrowych, publicznych i prywatnych?
  • które z cyfrowych obiektów, z racji jakich atrybutów, w jaki sposób i w jakim miejscu należałoby trwale archiwizować?

Zajęcia będą stanowić doskonałą okazję do poznania stosowanych i rekomendowanych form pracy w zakresie ochrony zasobów cyfrowych zarówno dla profesjonalnych kuratorów cyfrowych – archiwistów, bibliotekarzy, muzealników, jak i osób prywatnych, którym zależy na zachowaniu ich osobistych ważnych obiektów.

Szkolenie poprowadzi Aneta Januszko-Szakiel – doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, audytu i certyfikacji wiarygodnych archiwów cyfrowych, organizacją systemów składowania i zarządzania danych badawczych (digital curation) oraz metodami wyszukiwania i analizowania informacji.

Kosztu udziału w szkoleniu to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy, konsultacje z trenerem  i certyfikat sygnowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Rezygnacja z udziału po 13 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Możliwy jest udział innej osoby na szkoleniu - zmianę uczestnika szkolenia należy zgłosić mailowo na adres:
redakcja.portal@sbp.pl najpóźniej w przeddzień szkolenia. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP