Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Warsztaty "Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni i sposoby zapobiegania zagrożeniom", 21 listopada 2019 r., Warszawa

Data dodania: 04.10.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny zaprasza na warsztaty "Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni i sposoby zapobiegania zagrożeniom", które odbędą się 21 listopada 2019 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19.

Internet stał się narzędziem powszechnie używanym w bibliotekach.

Szkolenie jest odpowiedzią na wzrastającą liczbę cyberprzestępstw, których skutkiem są m.in.:

  • utrata pieniędzy,
  • autoryzowanie przestępstw skradzionymi danymi osobowymi,
  • kompromitacja instytucji mająca wpływ na utratę dobrego wizerunku.

Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać zagrożenia oraz jakie kroki należy podjąć, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępców. Pracując na konkretnych przykładach zdarzeń, które już wystąpiły, poznają mechanizmy oszustw w Internecie. Szkolenie daje także odpowiedź na pytanie – co zrobić, jeżeli ktoś popełnił błąd i już stał się ofiarą przestępczości w cyberprzestrzeni? Uczestnicy otrzymają także wzory klauzul i inne przydatne narzędzia.

Uwaga! Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Możliwy jest udział innej osoby na szkoleniu - zmianę uczestnika szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: redakcja.portal@sbp.pl najpóźniej w przeddzień szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – wykładowca akademicki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, szkoleniowiec i przedsiębiorca specjalizujący się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych, kontroli zarządczej i audytu. Prowadzi szkolenia dla instytucji publicznych i firm. Jest doradcą w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena obejmuje zestaw materiałów, możliwość konsultacji z trenerem, certyfikat, serwis kawowy.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP