Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Warsztaty "Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", 22 listopada 2019 r., Warszawa

Data dodania: 04.10.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny zaprasza na warsztaty "Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", które odbędą się 22 listopada 2019 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników biblioteki na kontrole związane z różnymi aspektami funkcjonowania instytucji oraz audyty zewnętrzne. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jakie kontrole i audyty zewnętrzne mogą być realizowane w bibliotekach, w jaki sposób realizować kontrolę zarządczą oraz ochronę danych osobowych, aby kontrole i audyty wypadły pozytywnie.

Na szkoleniu przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy w zakresie realizacji prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych w bibliotekach. Podczas szkolenia realizowana jest także część warsztatowa, która przybliża uczestnikom realizację kontroli i audytu zewnętrznego. Wszyscy uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia w formie elektronicznej oraz materiały papierowe wykorzystywane podczas szkolenia.

Uwaga! Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Możliwy jest udział innej osoby na szkoleniu - zmianę uczestnika szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: redakcja.portal@sbp.pl najpóźniej w przeddzień szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – wykładowca akademicki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, szkoleniowiec i przedsiębiorca specjalizujący się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych, kontroli zarządczej i audytu. Prowadzi szkolenia dla instytucji publicznych i firm. Jest doradcą w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena obejmuje zestaw materiałów, możliwość konsultacji z trenerem, certyfikat, serwis kawowy.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP