Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Warsztaty "Problematyka szczególnych aspektów działalności bibliotek: DKK, Czytaki, Rejestr przestępców seksualnych, itp.", 10 grudnia 2019 r,. Warszawa

Data dodania: 31.10.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na szkolenie, którego celem jest zaznajomienie uczestników z problematyką przetwarzania danych osobowych w zakresie "niestandardowych działań bibliotecznych":

  • W jakim zakresie biblioteka ma obowiązek wspierać Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, będącą odrębnym administratorem danych, w zakresie wypełniania obowiązków z RODO?
  • Biorąc pod uwagę, że działalność DKK nie podlega pod przepisy biblioteczne, jak wykorzystać zgodnie z RODO działające przy bibliotece DKK do promocji działalności bibliotek, a także samych DKK?
  • Od ponad roku każda z bibliotek ma obowiązek dokonywać sprawdzenia w rejestrze przestępców seksualnych osób pracujących z dziećmi. Jak prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku, aby nie narazić się na negatywne skutki prawne?

 Szkolenie skierowane jest do inspektorów ochrony danych w bibliotekach, pracowników działów instrukcyjno-metodycznych, koordynatorów DKK, ale także dyrektorów jednostek i odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

Warsztaty poprowadzi Sylwia Czub-Kiełczewska, ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001, wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych. Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

 


Koszt udziału w warsztatach wynosi 220 zł + VAT. W ramach programu lojalnościowego, członkom SBP przysługuje zniżka o 10%. 

Cena obejmuje zestaw materiałów, możliwość konsultacji z trenerem, certyfikat i serwisy kawowe. 

Rezygnacja z udziału po 3 grudnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Możliwy jest udział innej osoby na szkoleniu - zmianę uczestnika szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: redakcja.portal@sbp.pl najpóźniej w przeddzień szkolenia.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP