Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Warsztaty "Niesztampowe metody pracy w bibliotece", 23 kwietnia 2020 r., Warszawa

Data dodania: 13.02.2020

[Aktualizacja 16.03.2020 - Szkolenie zawieszoneStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztatyNiesztampowe metody pracy w bibliotece, które odbędą się 23 kwietnia 2020 r. w godzinach 10.00 - 15.30 (rejestracja od godz. 9.30) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4.

Jeśli chcesz wrócić do swojej biblioteki z pomysłami na nowe działania – te warsztaty są dla Ciebie!

Czytelnik jest coraz bardziej wymagającym klientem. Spotkania autorskie, kluby dyskusyjne i konkursy recytatorskie to za mało, by biblioteka była atrakcyjnym miejscem. W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z niestandardowymi metodami pracy z czytelnikiem oraz doświadczą efektów pracy niektórymi z nich. Gamifikacja, book sprinty, gniazda inspiracji i wiele innych nowoczesnych nurtów i metod czeka na wdrożenie w Twojej placówce!

Ze spotkania wyjdziesz z rozwiązaniami gotowymi do wdrożenia w bibliotece.


Warsztaty poprowadzi Marcin Karwowski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii i informatologii, dyplomowany infobroker, coach i trener. Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska, właściciel firmy szkoleniowej ROZWOJOWNIK. Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich

Koszt udziału w warsztatach wynosi:

  • 180 zł netto
  • 162 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Cena obejmuje zestaw materiałów, możliwość konsultacji z trenerem, certyfikat, serwis kawowy, przekąski.

Uwaga! Rezygnacja z udziału po 16 kwietnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Możliwy jest udział innej osoby na szkoleniu - zmianę uczestnika szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: redakcja.portal@sbp.pl najpóźniej w przeddzień szkolenia.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP