Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Warsztaty "Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i dobrych praktyk", 16 kwietnia 2020 r., Warszawa

Data dodania: 02.03.2020

[Aktualizacja 16.03.2020 - Szkolenie zawieszone, odbędzie się w innym terminie] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty "Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i dobrych praktyk", które odbędą się 16 kwietnia 2020 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19.

Celem szkolenia jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania przepisów RODO w bibliotekach oraz omówienie i dostarczenie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji ochrony danych osobowych w bibliotekach.

Uwzględnione zostaną doświadczenia pierwszych dwóch lat po wprowadzeniu reformy systemu ochrony danych, w tym

  • zmiany przepisów sektorowych w Polsce (m.in. w prawie pracy),
  • najnowsze wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • dobre praktyki.

Podczas szkolenia zostaną omówione najczęściej popełniane błędy, również w kontekście kar nakładanych przez Prezesa UODO. Uczestnicy otrzymają precyzyjne wytyczne dotyczące prowadzonej dokumentacji i realizowanych procedur, jak również wzory dokumentów.


Warsztaty poprowadzi Łukasz Wojciechowski, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie 

Koszt udziału w warsztatach wynosi:

  • 180 zł netto
  • 162 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Cena obejmuje zestaw materiałów, możliwość konsultacji z trenerem, certyfikat, serwis kawowy, przekąski.

Uwaga! Rezygnacja z udziału po 9 kwietnia  2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Możliwy jest udział innej osoby na szkoleniu - zmianę uczestnika szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: redakcja.portal@sbp.pl najpóźniej w przeddzień szkolenia.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP