Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Seminarium "Badanie efektywności bibliotek publicznych", 18-19 kwietnia 2011 w Falenicy - relacja

Data dodania: 06.05.2011

W dniach 18-19 kwietnia 2011 r. w Warszawie - Falenicy odbyło się seminarium „Badanie efektywności bibliotek publicznych”, skierowane głównie do przedstawicieli bibliotek testujących wskaźniki funkcjonalności opracowywane w ramach Zadania: I.3.1.2 "Strategii SBP na lata ". W seminarium wzięły udział 23 osoby.

Pierwszego dnia przestawiono uczestnikom cele i założenia zadania  „Badanie efektywności bibliotek publicznych” oraz wskaźniki efektywności w nowej edycji normy ISO 11620 (Lidia Derfert-Wolf – materiał własny oraz prezentacja oprac. przez prof. Ewę Głowacką). Omówiono też szczegółowo 28 wskaźników wybranych dla polskich bibliotek publicznych, w tym definicje oraz cele i metody obliczania (M. Jurowski, Danuta Kaczmarek, Małgorzata Jezierska).

Drugiego dnia omawiano – w formie warsztatów - dane statystyczne wymagane do obliczania wskaźników. Przeanalizowano szczegółowo 29 danych, przy aktywnym udziale pracowników bibliotek testujących. Zmodyfikowano i/lub zmieniono definicje danych statystycznych. Ustalono:
- do 10 maja br. uczestnicy seminarium otrzymają poprawione wersje wykazu danych statystycznych
- do 10 czerwca br. uczestnicy seminarium otrzymają poprawione wersje wykazu wskaźników funkcjonalności dla polskich bibliotek publicznych.
Uczestnicy seminarium  zgłosili szereg problemów na jakie napotykają przy zbieraniu danych statystycznych i podkreślili potrzebę organizowania warsztatów poświęconych badaniom  statystycznym pracy  bibliotek publicznych.
Warsztaty zostały zorganizowane dzięki dotacji uzyskanej przez SBP z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program warsztatów

Uczestnicy warsztatów:

Nina Arciszewska (Książnica Pomorska ,Szczecin)
Blanka Chudy (Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Wrocław)
Paweł Chrząstek (Książnica Kopernikańska w Toruniu)
Anita Czajkowicz-Lebiediew (Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie)
Lidia Derfert- Wolf (BG Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy)
Ewa Głowacka (UMK)
Elżbieta Górska (SBP)
Małgorzata Jezierska (BN)
Marek Jurowski (Książnica Kopernikańska w Toruniu)
Danuta Kaczmarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy)
Renata Kosak (Miejska Biblioteka Publiczna, Wrocław)
Anna Królewicz-Spętany (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim)
Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie)
Wioletta Matuszewska (Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Wrocław)
Magdalena Mrugowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy)
Grażyna Nowak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie)
Joanna Pasztalaniec-Jarzyńska (SBP)
Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie)
Małgorzata Rokicka-Szymańska (Książnica Podlaska w Białymstoku)
Lucyna Różnowicz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie)
Ewa Troczyńska-Porada (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim)
Joanna Trusiuk (Książnica Podlaska w Białymstoku)
Anna Wiśniewska (Miejska Biblioteka Publiczna, Wrocław)
Aldona Zawałkiewicz (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu)

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP