Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Wywiad – to proste - bezpłatny kurs elearningowy w ramach projektu "Pasja czytania'

Data dodania: 10.07.2020

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym "Wywiad to proste" realizowanym w ramach projektu edukacyjnego „Pasja czytania – cykl szkoleń e-learningowych”, który otrzymał dofinansowanie w programie MKiDN "Partnerstwo dla książki".

Podczas kursu bibliotekarze zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami przeprowadzania wywiadów, z różnymi formami rejestrowania wywiadów (stacjonarnie i zdalnie), programami do nagrywania, edycji i modyfikowania plików dźwiękowych oraz sposobami ich publikowania.

Kurs będzie realizowany od 10 do 30 sierpnia 2020 r. na platformie elearningowej SBP w wymiarze 20 godzin dydaktycznych i weźmie w nim udział 25 uczestników.

Udział w kursie jest bezpłatny ale z powodów technicznych system rejestracji będzie wymagał wybrania opcji cenowej.

Uwaga! Kurs realizowany jest w ramach projektu "Pasja czytania – cykl szkoleń e-learningowych":

Osoba, która zarejestruje się na kurs zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć warsztatowych w macierzystej bibliotece, w dowolnej formie (stacjonarnej, online) i przesłania relacji do Biura Zarządu Głównego SBP.

Ważne!

Prosimy o podanie w formularzu rejestracyjnym: pełnej nazwy biblioteki - miejsca pracy uczestnika kursu oraz numeru telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowego)

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://szkolenia.sbp.pl/pasja-czytania/

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami przed dokonaniem rejestracji na kurs.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP