Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Seminarium poświęcone programowi Biblioteka+, 13 maja 2010 w Warszawie

 13 maja br. o godzinie 10:00 w Pałacu Kultury i Nauki (aula Goethego) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Instytutem Książki organizują seminarium poświęcone programowi Biblioteka+.
Od uruchomienia programu Biblioteka+ minął już ponad rok. Jest to jak dotąd jedyny państwowy program z tak kompleksową ofertą skierowany wyłącznie do bibliotek. Instytut Książki, któremu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył realizację programu, podzielił program na cztery komponenty:


   1. stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+;
   2. internetyzacja bibliotek;
   3. szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji;
   4. uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych.


Każdy z nich został wdrożony w innym momencie i objął różne grupy bibliotek. Różnią się też formalnie. System katalogowy MAK+ jest narzędziem elektronicznym, rozpowszechnianym na zasadzie sprzedaży licencji; szkolenia dla bibliotekarzy są prowadzone przez wojewódzkie biblioteki publiczne, które otrzymały dotację od Instytutu Książki, internetyzację bibliotek realizuje Telekomunikacja Polska S.A na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, program infrastrukturalny ma formułę wieloletniego programu rządowego.
Program Biblioteka+ to zatem przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę. Jakie efekty udało się zyskać do tej pory? Jak wygląda obecna oferta programu? Jaki jest harmonogram działań na następne lata?


Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie spotkania. W programie:
    * Prezentacja projektu Biblioteka+: internetyzacja , szkolenia, infrastruktura bibliotek; przedstawi Ryszard Skrzypczak - z-ca dyrektora Instytutu Książki
    * MAK+; prezentacja systemu za pomocą połączenia internetowego, analiza praktycznych możliwości systemu, planowane działania Instytutu Książki; przedstawi Jakub Salamon z zespołu ds. MAK+
W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli okazję poznać konkretne dane i kwoty dot. realizacji projektu Biblioteka+.


Ponadto zapraszamy do naszego stoiska - sektor B, stoisko nr 35. Będzie możliwość zapoznania się i zakupienia nowości Wydawnictwa SBP. Zagoszczą na nim także autorzy naszych książek.


Serdecznie zapraszamy!
Bibliotekarze mają bezpłatny wstęp na WTK .

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP