Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Konferencja "Biblioteki dla społeczeństwa informacyjnego", 11-12 października 2011 we Wrocławiu

Data dodania: 19.07.2011

W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają każdemu wszechstronną komunikację, informacja zyskuje rangę dobra o które należy zabiegać. Dostęp do informacji staje się kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństw. Określenie społeczeństwo informacyjne ma już 50 lat, a wciąż nie jest precyzyjnie zdefiniowane. We wszystkich definicjach podkreśla się fakt, że to informacja w społeczeństwie informacyjnym jest podstawowym elementem wszystkich dziedzin życia człowieka, od kultury po gospodarkę.

Konferencja poświęcona będzie miejscu biblioteki w społeczeństwie informacyjnym z podkreśleniem znaczenia współpracy różnych instytucji w budowaniu „społeczeństwa transformacyjnego” – społeczeństwa wszechobecnego dostępu do technologii informacyjnych,gdzie technologie umożliwiające dostęp do informacji są standardowym wyposażeniem każdego człowieka, a wiedza staje się główną potrzebą i najważniejszym towarem.

Organizowana konferencja to kolejny głos w dyskusji o miejscu biblioteki, biblioteki jako instytucji, która może stać się centrum życia społecznego. Konferencja ma charakter ogólnopolski. Jest adresowana do osób kierujących oświatą w województwie dolnośląskim, do osób zarządzających bibliotekami, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz edukacyjnego.

W pierwszym dniu zaplanowane są uroczystości oficjalne oraz wystąpienia przedstawicieli bibliotek dolnośląskich, z którymi DBP we Wrocławiu współpracuje. Drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy.
Zaprezentowane zostaną nowatorskie rozwiązania promujące działalność edukacyjną skierowaną do nauczycieli realizowane w DBP we Wrocławiu.

Program konferencji

Informacje organizacyjne dostępne są na stronie DPD

Patronat medialny nad wydarzeniem objął nasz portal

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP