Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Forum Instytucji Kultury "Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów", 19 października 2011

Data dodania: 25.07.2011

Zapraszamy do udziału w FORUM INSTYTUCJI KULTURY

"PROBLEMY CYFRYZACJI ZASOBÓW MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW"
19 października 2011 roku, Warszawa
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Partner merytoryczny konferencji:
Instytut Muzeologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

RADA PROGRAMOWA FORUM:

dr Edwin Bendyk, prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr Henryk Hollender, dr Tomasz Makowski, prof. dr hab. Ewa Nowińska, dr Wojciech Wiewiórowski.

Specjalnie dla naszych odbiorców – 5% RABATU na udział w Forum.


RABATOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/formularz_pr_rabat.php

Koszt obejmuje: udział w Forum, materiały konferencyjne zawierające opracowania wszystkich wystąpień, książkę "Cyfrowy świat dokumentu - wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa" (praca zbiorowa po redakcją dr Henryka Hollendra), lunch, przerwy na kawę, certyfikat potwierdzający udział w Forum.

W PROGRAMIE
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/index.php

- Cyfryzacja zasobów a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy
- Standardy procesu digitalizacji
- Standardy procesu digitalizacji
- Cyfryzacja dzieł kultury - konsekwencje cywilizacyjne - przemiany mentalne i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji)
- Udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego przez Internet. Ochrona danych w zbiorach cyfrowych

Trzy Sesje Tematyczne (każda 80 minut w oddzielnych salach, równolegle)


Sesja: Wirtualne Muzea
- Cyfryzacja w procesie konserwacji zasobów muzealnych i dziedzictwa
- Skanowanie terenu 3D, mapy cyfrowe dla muzeów
- Cyfryzacja obszarów otwartych - muzea rezydencjonalne w otoczeniu przyrody
- Sfederowane muzea wirtualne

Sesja: Cyfrowe Biblioteki
- Polskie biblioteki cyfrowe na tle europejskim
- Metawyszukiwarki dla nauki / Alternatywa wobec dLibra / Technologie RFID w bibliotekach
- Czy jest szansa na ujednolicenie metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych?

Sesja: Elektroniczne Archiwa
- Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum
- Sprzęt i oprogramowanie do budowy repozytoriów danych cyfrowych / Standardy repozytoriów dla danych cyfrowych / Migracja danych na nowe nośniki, zmiany formatu danych / Narzędzia informatyczne dla EZD
- Konsolidacja zasobów archiwów cyfrowych
- Aspekty prawne archiwizacji danych w modelu Cloud Computing

Więcej informacji: pr@cpi.com.pl

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
 

Patronad medialny nad wydarzeniem objął nasz portal
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP