Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Seminarium "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej", 21-22 września, Zakopane

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM organizują w dniach 21-22 września br. w Zakopanem seminarium połączone z warsztatami edukacyjnymi pt. "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej”, w ramach Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej. OFIS to najważniejsze w tym roku wydarzenie dotyczące integracji społecznej, które łączy różne formy działań, dotyczy różnych aspektów życia i przesłanek wykluczenia. Wezmą w nim udział posłowie, przedstawiciele jednostek administracji centralnej, PFRON-u, samorządowcy, itp.

Celem seminarium i warsztatów jest prezentacja dobrych praktyk bibliotekarskich w zakresie integracji społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat metod komunikacji z czytelnikiem niepełnosprawnym.

Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji o społecznych wyzwaniach podejmowanych przez biblioteki. W programie seminarium bibliotekarze z różnych bibliotek w Polsce zaprezentują swoje doświadczenia dot. przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Zajęcia warsztatowe poprowadzą specjaliści współpracujący z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w seminarium i szkoleniu. Koszt uczestnictwa wynosi netto 330 zł i obejmuje wyżywienie (dwa obiady, kolacja, śniadanie i przerwy kawowe), nocleg w pokoju dwuosobowym, materiały informacyjne, certyfikat oraz program kulturalny. Dla osób nie korzystających z noclegu i biletów na wieczór artystyczny, koszt wynosi 170 zł netto.

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Usługowo-Hotelarsko-Gastronomicznym FIAN, Zakopane, ul. Chałubińskiego 38, gdzie uczestnicy będą również zakwaterowani.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej SBP, do 12 września 2011. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń. W sprawie seminarium proszę się kontaktować z Biurem ZG SBP, z panią Małgorzatą Woźniak (22 608 28 27) m.wozniak@sbp.pl).

Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej objął honorowym patronatem Bronisław Komorowski, prezydent RP. 

Patronat medialny nad seminarium objął Poradnik Bibliotekarza, natomiast całości Forum patronuje portal sbp.pl

Program konferencji:

środa, 21 września 2011 r.
10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 - 11.15 Otwarcie seminarium i powitanie gości
11.15 - 12.00 Biblioteki wobec użytkowników o specjalnych potrzebach informacyjnych – od dyskryminacji do integracji,  (prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, UMK Toruń)
12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 12.45 Integracja różnych grup społecznych - formy działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie (Ewa Jasiewicz-Kargól, MBP Tarnów)
12.45 - 13.15 Działania bibliotek publicznych w Polsce na rzecz integracji osób niepełnosprawnych (Iwona Smarsz, WBPiCAK Poznań)
13.15 - 13.45 Dyskusja
13.45 - 14.30 Obiad
14.30- 15.30 Warsztaty: Komunikacja z czytelnikiem niepełnosprawnym (Małgorzata Jędrzejewska, ekspert współpracujący z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM)
19.00 Kolacja i program kulturalny

 

czwartek, 22 września 2011 r.
10.00 – 10.30 Biblioteka miejscem integracji i edukacji – podejście zadaniowe, działanie projektowe, na przykładzie międzynarodowych projektów partnerskich (dr Maria Jedlińska, WBP Kraków)
10.30 – 11.00 Działania Książnicy Beskidzkiej w zakresie integracji społecznej (Bogdan Kocurek, Książnica Beskidzka)
11.00 - 11.30 Dyskusja
11.30 - 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 13.30 Warsztaty: Integracja społeczna – kierunki działań, wyzwania, źródła finansowania (Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM)
13.30 - 14.30 obiad

 Formularz rejestracji

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP