Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Warsztaty nt. wzmocnienia potencjału SBP , 7-8 października 2009 w Warszawie

7 października rozpoczęły się dwudniowe warsztaty dla przewodniczących i opiekunów okręgów SBP poświęcone określeniu zadań i działań związanych z realizacją "Strategii SBP na lata 2010-2021". Podstawą będzie przyjęta na KZD SBP Strategia, która znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ebib.info. Uczestnicy zastanawiać się będą wspólnie nad tym, jakie projekty i zadania realizowane w ramach poszczególnych celów strategicznych najlepiej służą rozwojowi potencjału instytucjonalnego SBP, które z nich będą realizowane w roku 2010 oraz w kolejnych latach. Dotyczyć one będą w szczególności: doskonalenia współpracy wewnętrznej w strukturach SBP, umocnienia pozycji Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej, działalności edukacyjno-szkoleniowej, zagadnień legislacyjnych dot. bibliotek, umacniania wizerunku zawodu bibliotekarza.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP