Polecamy

Warsztaty nt. wzmocnienia potencjału SBP , 7-8 października 2009 w Warszawie

7 października rozpoczęły się dwudniowe warsztaty dla przewodniczących i opiekunów okręgów SBP poświęcone określeniu zadań i działań związanych z realizacją "Strategii SBP na lata 2010-2021". Podstawą będzie przyjęta na KZD SBP Strategia, która znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ebib.info. Uczestnicy zastanawiać się będą wspólnie nad tym, jakie projekty i zadania realizowane w ramach poszczególnych celów strategicznych najlepiej służą rozwojowi potencjału instytucjonalnego SBP, które z nich będą realizowane w roku 2010 oraz w kolejnych latach. Dotyczyć one będą w szczególności: doskonalenia współpracy wewnętrznej w strukturach SBP, umocnienia pozycji Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej, działalności edukacyjno-szkoleniowej, zagadnień legislacyjnych dot. bibliotek, umacniania wizerunku zawodu bibliotekarza.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP