Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Konferencja towarzysząca KZD SBP - "Nowoczesna biblioteka" , 29-30 maja 2009 w Konstancinie

W dniach 29-30 maja w Konstancinie-Jeziorna odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom nowoczesnej biblioteki i jej wpływu na kształtowanie społeczeństwa wieczy oraz wizerunku zawodu bibliotekarza. Konferencja towarzyszyła Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP.


Konferencja odbywała się pod patronatem: Bogdana Zdrojewskiego - ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Barbary Kudryckiej - ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz Katarzyny Hall - ministra edukacji narodowej.
Uczestników konferencji powitała Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk, która zwróciła uwagę, że nowoczesna biblioteka, zarówno publiczna, szkolna, pedagogiczna jak i naukowa, odgrywa szczególną rolę w edukacji społecznej. Pojęcie nowoczesnej biblioteki jest szeroko rozumiane i obejmuje zarówno jakość zbiorów bibliotecznych, formy i metody ich udostępniania, jak również warunki jak również umiejętności zawodowe bibliotekarzy oraz warunki w jakich realizują usługi biblioteczne.


Pierwszy blok tematyczny, który prowadziła Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW, poświęcony był zadaniom biblioteki w systemie nauki i kultury, organizacji przestrzeni bibliotecznej oraz potrzebom i oczekiwaniom użytkowników bibliotek. Referaty na ten temat wygłosili Dariusz Grygrowski z IINiSB UW (Funkcje nowoczsnej biblioteki w społeczeństwie wiedzy), Danuta Konieczna - dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Nowe trendy w architekturze i organizacji przestrzeni w bibliotekach polskich) oraz Katarzyna Wolff - kierownik Instutytu Książki i Czytelnictwa BN (Społeczny zasięg bibliotek w Polsce. Potrzeby i oczekiwania użytkowników).
Sesję drugą poświęconą zagadnieniom prawodawstwa bibliotecznego, prowadził prof. dr hab. Marcin Drzewiecki. Status prawny biblioteki publicznej, sytuację w zakresie egzekwowania zapisów ustawowych, zagadnienie prawnych podstaw kooperacji międzybibliotecznej przedstawił Andrzej Tyws - dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Zagadnienia kształtowania polityki bibliotecznej, zakres uregulowań prawnych oraz kierunki zmian w ustawie o bibliotekach przedstawiła Jolanta Stępniak, dyrektor Biblioteki Głównej PW oraz przewodnicząca powołanego przez SBP zespołu ds. opracowania założeń i nowelizacji ustawy o bibliotekach. Praktyczne zagadnienia prawa w działalności bibliotek m.in. problemy windykacji książek przedstawiła Joanna Hetman-Krajewska z kancelarii prawniczej PATRIMONIUM.
W drugim dniu obrad, pierwsza sesja prowadzona przez Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską (BN), poświęcona była wizerunkowi zawodu bibliotekarza. Referat na temat prowadzonych studiów w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, specjalizacji przedstawił prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina. Wyniki badań w zakresie oczekiwań pracodawców względem bibliotekarzy i pracowników informacji przedstawiła prof. Maria Próchnicka z IINiB UJ. O pragmatyce zawodowej bibliotekarzy mówił Jerzy Krawczyk z Biblioteki Głównej AGH.
Czwarta sesja konferencji poświęcona była finansowaniu działalności bibliotek. Referat na temat źródeł finansowania działalności bibliotecznej przedstawiła Bogumiła Urban z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. O finansowaniu samorządowych bibliotek publicznych, mówiła również Małgorzata Jezierska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Poruszyła ona m.in. zagadnienia istniejących zasad finansowania bibliotek publicznych, udziału środków na kulturę w budżetach samorządów, wydatków na zakupy książek i zbiorów specjalnych w ostatnich latach oraz programów operacyjnych MKiDN, z których można uzyskać dofinansowanie na działalność bibliotek.


W konferencji wzięło udział ok 120 osób.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP