Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

VII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" , 26-28 listopada 2008 w Warszawie

W dniach 26-28 listopada 2008 r. odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie VIII konferencja pt.: "Automatyzacja bibliotek publicznych". Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Narodowa.
Program konferencji obejmował 26 wystąpień skupionych w następujących sesjach tematycznych:

 

  • problemy organizacyjne i prawne automatyzacji
  • oprogramowanie dla bibliotek
  • współpraca bibliotek w komputeryzacji sieci powiatowych i wojewódzkich
  • biblioteki cyfrowe.

Uczestnicy wysłuchali m. in. wystąpień na temat doskonalenia usług bibliotecznych przy wykorzystaniu: technologii i narzędzi Web 2.0, biblioteki cyfrowej, Open Access jako modelu komunikacji społecznej, serwisów społecznościowych jako form propagowania czytelnictwa, współdziałania systemów bibliotecznych MAK i Aleph. Referentami byli specjaliści z zakresu IT, zarówno teoretycy, jak i praktycy. Swoje prezentacje przedstawili także: Elżbieta Kalinowska z Instytutu Książki (Program modernizacji bibliotek publicznych), Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Jacek Wojnarowski (Program Biblioteczny w Polsce) oraz przedstawiciele firm – Aleph Polska, MOL Sp. z o.o., Arfido Sp. z o.o., AutoID Polska S.A., Sokrates Software.
Konferencji towarzyszyła uroczystość rozdania dyplomów laureatom konkursu na najlepszy program TYGODNIA BIBLIOTEK 2008 oraz wręczenie Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego.
Konferencja miała charakter ogólnopolski, wzięło w niej udział ok. 240 osób – przedstawicieli kadry kierowniczej oraz specjalistów IT bibliotek publicznych.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich planuje wydanie materiałów pokonferencyjnych w pierwszej połowie 2009 r.

Sponsorzy:

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP