Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Warsztaty szkoleniowe dla członków SBP, 13-15 listopada 2008 w Lesznie k. Warszawy

W dniach 13-15 listopada 2008 roku w Lesznie k/ Warszawy odbyły się warsztaty pt. "Opracowanie i plan wdrożenia strategii organizacji", zorganizowane i sfinansowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkolenie odbyło się w ramach Programu Bibliotecznego realizowanego przez Fundację. W warsztatach wzięło udział 25 osób - członkowie Zarządu Głównego, Biura ZG SBP, redakcji Poradnika Bibliotekarza  oraz przedstawiciele większości Okręgów SBP. Spotkanie otworzył Jacek Wojnarowski - prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który przedstawił prezentację przybliżającą cele i obszary działań Programu Bibliotecznego skierowanego do bibliotek wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. W ciągu pięciu lat, biblioteki z tych aglomeracji uzyskają z Programu wsparcie na:


1.zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji i wiedzy
2.zapewnienie lepszego dostępu do nowych usług bibliotecznych, wspomaganych przez nowoczesne technologie
3.wzmocnienie rangi bibliotek i bibliotekarzy wśród użytkowników, opinii społecznej i decydentów


Po wykładzie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez moderatorkę, panią Annę Hejdę, która potrafiła stworzyć atmosferę przyjazną pracy grupowej oraz w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia i zachęcić do wspólnej refleksji nad przyszłością Stowarzyszenia. Celem warsztatów było opracowanie założeń strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2009-2012.
Warsztaty składały się z 10-ciu sesji poświęconych następującym zagadnieniom:
potrzeby SBP w odniesieniu do różnych grup odbiorców, określenie obszarów działania i priorytetów w każdym z nich

  • określenie misji i wizji Stowarzyszenia
  • analiza SWOT
  • sformułowanie celów strategicznych i szczegółowych w obrębie działań Stowarzyszenia
  • określenie najbardziej efektywnych sposobów wsparcia działań SBP przez Program Biblioteczny FRSI, ustalenie sposobów monitoringu i ewaluacji tych działań

Zajęcia prowadzone w sposób atrakcyjny i dynamiczny przez moderatorkę wyzwoliły potencjał twórczy uczestnikówi umożliwiły wypracowanie wstępnej wersji projektu strategii rozwojowej SBP. Powołano Grupę Roboczą, która pracować będzie dalej nad uszczegółowieniem projektu.

Zdjęcia

 

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP