Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Konferencja pt. "Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie", 2-3 października 2008 w Kielcach

Od kilku lat zmienia się oblicze polskich bibliotek, nie tylko w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów, przy wykorzystaniu nowych technologii, w tym cyfrowych nośników informacyjnych, ale również w aspekcie architektonicznym oraz poziomu wyposażenia wnętrz. Zagadnienia te mają istotny wpływ na kształtowanie funkcji bibliotek w rozwoju społecznym, wyznaczenie nowych standardów budownictwa bibliotecznego.


Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska wizualizacją bibliotek, nowoczesną organizacją przestrzenną Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach organizują w dniach 2-3 października 2008 r. konferencję pt. „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie”. Odbędzie się ona w nowej siedzibie WBP w Kielcach.


Patronat honorowy nad konferencją objął Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronat medialny objął Poradnik Bibliotekarza.


Celem konferencji jest zaprezentowanie nowoczesnych obiektów bibliotecznych powstałych w ostatnim okresie, zarówno nowych, jak i adaptowanych. Chcemy pokazać m.in. najnowsze rozwiązania w zakresie architektury, wyposażenia wnętrz, designu, zastosowane w różnych typach bibliotek, spełniające oczekiwania użytkowników i ułatwiające pracę bibliotekarzy. Jest to pierwsza tego typu konferencja w Polsce. Do udziału w niej zapraszamy zarówno bibliotekarzy, jak również przedstawicieli samorządów, organizatorów bibliotek, architektów, realizatorów projektów. Konferencja służyć będzie również wymianie doświadczeń dotyczących budowania nowych oraz modernizacji już istniejących gmachów bibliotecznych.

 

Sponsor Główny konferencji:


Partner konferencji:


 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP