Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Konferencja pt. "Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych", 23-24 września 2008 w Opolu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu organizują konferencję naukową pt. "Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych wobec aktualnych zmian kulturowych i technologicznych". Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września 2008 r. w hotelu FESTIVAL w Opolu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Instytut Książki, Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego.


Celem planowanej konferencji jest określenie metod współpracy różnych typów bibliotek publicznych w zakresie gromadzenia zbiorów na szczeblu lokalnym i regionalnym. Zagadnienia te mają istotne znaczenie dla prowadzenia racjonalnej polityki kształtowania zbiorów bibliotecznych i dostosowania ich do zmian kulturowych, technologicznych oraz potrzeb czytelników. Zakłada się, że konferencja umożliwi wymianę doświadczeń i dyskusję nad zasadami gromadzenia zbiorów, określenie proporcji między różnymi typami zbiorów tradycyjnych a nowymi dokumentami i nośnikami informacji, w tym zbiorami cyfrowymi.


Problematyka konferencji obejmuje w szczególności zagadnienia: standardów określających wielkość zasobów i zasad kształtowania zbiorów bibliotek publicznych; struktury zbiorów; komplementarności zbiorów oraz usług oferowanych przez biblioteki – usług tradycyjnych i e-usług (katalogi on-line, bazy danych, e-informatory, elektroniczne bibliografie i bazy wiedzy).


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji środowisko bibliotekarzy, a zwłaszcza kadrę kierowniczą bibliotek publicznych, osoby odpowiedzialne za prowadzoną w bibliotekach politykę gromadzenia zbiorów, a także wydawców.

 

Karta zgłoszenia

 

Sponsor Główny

 

Sponsorzy

 

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP