Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Seminarium "Lobbing na rzecz bibliotek" , 23 czerwca 2008 w Warszawie

W dniu 23 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyło się międzynarodowe seminarium pt. "Lobbing na rzecz bibliotek", organizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Narodową i Goethe-Institut w Warszawie. W konferencji wzięło udział ok 100 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektorzy bibliotek oraz bibliotekarze z bibliotek uczelnianych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych. Seminarium prowadziła prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert - dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestników powitali: Elżbieta Stefańczyk - Przewodniczącą SBP, Ulrike Drißner - z-ca dyrektora Goethe-Institut w Warszawie oraz dr. Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej. Referat wprowadzający w zagadnienia lobbingu, jego uwarunkowania prawne oraz metody i techniki wygłosiła dr. Małgorzata Molęda-Zdziech z SGH. Gość z Niemiec - Barbara Lison - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bremie, przedstawiła metody i narzędzia lobbingu stosowane w praktyce przez bibliotekarzy niemieckich. Po przerwie swoimi doświadczeniami na temat budowy wizerunku bibliotek publicznych podzieliły się z zebranymi: Jolanta Słowik - z-ca dyrektora MBP we Wrocławiu oraz Krystyna Hałun - z-ca dyrektora MBP w Olsztynie. Działalność lobbistyczną Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich omówiła w swojej prezentacji Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP. W trakcie ożywionej dyskusji zastanawiano się nad warunkami skutecznego lobbingu na rzecz bibliotekarzy i bibliotek, adresatami działalności lobbingowej, możliwościami przeniesienia doświadczeń niemieckich "na grunt" praktyki bibliotekarskiej w Polsce.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP