Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

VI edycja seminarium z cyklu Infrastruktura Informatyczna Nauki "Biblioteki cyfrowe w pracy badawczej i dydaktyce akademickiej"

Data dodania: 14.11.2011

Konferencja odwołana!

Zasób dokumentów cyfrowych dostępnych dla odbiorców instytucjonalnych i fizycznych narasta, czas zatem zapytać o ich miejsce w praktyce dydaktycznej i badawczej. Nie znamy jednak struktury dziedzinowej, formalno-wydawniczej i chronologicznej wytworzonego zasobu, nie umiemy go też na ogół powiększać z myślą o konkretnych przedsięwzięciach.

Podczas konferencji zajmiemy się specyfiką dokumentu cyfrowego jako źródła i jako opracowania naukowego lub tekstu dydaktycznego, zapytamy w jaki sposób można je skuteczniej wprowadzać do obiegu oraz podamy przypadki zastosowań. Interesować nas będzie też istota dokumentu cyfrowego, jego przydatność w pracy badawczej, technika gromadzenia, przechowywania i udostępniania oraz zmiany organizacyjne w nauce i szkolnictwie wyższym, jakie są konieczne, by istniejące biblioteki cyfrowe, repozytoria i serwisy nie pozostawały tylko dodatkiem do zbiorów drukowanych. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP