Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

„Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza. Kierunki rozwoju” - relacja z konferencji

Data dodania: 18.11.2011

14 listopada 2011 roku w siedzibie Książnicy Płockiej odbyła się konferencja naukowa na temat „Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza. Kierunki rozwoju”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Płocku oraz Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego w Płocku.

Gości powitała i konferencję rozpoczęła Joanna Banasiak - Dyrektor Książnicy Płockiej. Program konferencji obejmował cztery wystąpienia skupione w następującej tematyce: przepisy prawa autorskiego, roli biblioteki w społeczności lokalnej, roli SBP i wizerunku bibliotekarza. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu mecenasa Rafała Golata - radcy prawnego w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat „Własność intelektualna w praktyce bibliotek w świetle przepisów prawa autorskiego”. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy i wywołał szereg pytań oraz dyskusję. Prelegent udzielał konkretnych i rzeczowych odpowiedzi, które pomogły uporządkować wiedzę na temat prawa autorskiego, tak ważną podczas organizacji imprez, spotkań i odczytów w placówkach bibliotecznych. Uczestnicy dowiedzieli się o możliwości korzystania z zamieszczonej na stronie internetowej SBP zakładce „Przepisy Prawne”. „Książnica Płocka i biblioteki powiatu płockiego - dziś” to temat kolejnej prelekcji przedstawionej przez Iwonę Tyburską - metodyka Książnicy Płockiej, która ukazała blaski i cienie współczesnego bibliotekarstwa naszego miasta i powiatu. Koleżanka Tyburska przedstawiła zmiany jakie nastąpiły na przestrzeni kilku lat w wizerunku i roli biblioteki w społeczności naszego regionu. Kontynuację tematu podjęła pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP w referacie „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na rzecz rozwoju bibliotek i zawodu bibliotekarza”. Przewodnicząca podkreślała, jak ważną rolę odgrywa Stowarzyszenie i korzyści płynące z uczestnictwa oraz jaką pomoc można uzyskać od Stowarzyszenia, aby sieć naszych bibliotek należała do grona nowoczesnych, otwartych na innowacyjność i postęp placówek z wykształconym, kompetentnym personelem.

Podsumowaniem konferencji była analiza badań ankietowych, którą zaprezentowała Bogumiła Tobota - przewodnicząca Oddziału SBP w Płocku w referacie „Wizerunek bibliotekarza w oczach społeczności Płocka”. Ankieta adresowana była do uczestników I Pikniku Organizacji Pozarządowych zorganizowanym we wrześniu przez Urząd Miasta Płocka. Analiza wykazała, iż płocczanie odbierają zawód bibliotekarza jako potrzebny i prestiżowy, a cechami najbardziej pożądanymi na tym stanowisku okazały się otwartość i życzliwość dla czytelników. Konferencja miała charakter wojewódzki. Wzięło w niej udział 80 osób. Zrealizowana została z funduszy SBP Oddział Płock i Książnicy Płockiej.

Sekretarz Oddziału SBP w Płocku
Iwona Kosewska.

Przewodnicząca ZO SBP w Płocku Bogumiła Tobota.

Mecenas Rafał Golat.

Członkowie ZOM SBP, mecenas Rafał Golat, dyrektor Książnicy Płockiej Joanna Banasiak, przewod. ZO Płock SBP Bogumiła Tobota.
Zdjęcia wykonał J. Waćkowski.

Nadesłała: Bogumiła Tobota

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP