Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Seminarium w PKiN - "Ochrona zabytkowych zbiorów bibliotecznych", 29 listopada 2007 w Warszawie.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Narodowego MKiDN, Biblioteką Narodową oraz Centralną Biblioteką Wojskową organizują w dniu 29 listopada br. w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki w sali Warszawskiej, w godzinach 10:30-14:00, seminarium pt.:


„Ochrona zabytkowych zbiorów bibliotecznych”.

 

Seminarium odbędzie się podczas III Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, towarzyszących Targom Konserwacji i Restauracji Zabytków ZABYTKI 2007.


Seminarium prowadzić będzie kol. E. Stachowska-Musiał, przewodnicząca Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów ZG SBP, kierownik Oddziału Zabezpieczenia i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP