Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Dziecko w świecie książki i mediów

Data dodania: 16.12.2011

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 maja 2012 roku w Łodzi.

Celem konferencji jest dalszy przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury literackiej dzieci i młodzieży oraz dyskusja na temat możliwości rozwoju zainteresowań i motywacji czytelniczych dzieci i młodzieży w XXI wieku. Szczegółowe cele konferencji:

 • przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
 • dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
 • analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami
 • diagnoza stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • wymiana doświadczeń uczestników konferencji w zakresie praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
 • przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie organizacji świąt związanych z biblioteką do propagowania książki i czytelnictwa
 • przegląd działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych (z wadami słuchu, wzroku, mowy,…)
 • przegląd ofert bibliotek różnych typów na rzecz dzieci dyslektycznych i dysortograficznych
 • przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych dla dzieci bibliotecznego pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku
 • dyskusja nad możliwością wykorzystania bibliotek naukowych w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci w wieku szkolnym
 • przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd współczesnych, pozytywnych praktyk środowiska rodzinnego w zakresie rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży i możliwościami wykorzystania mediów do jej rozwoju

Konferencję przewidziano na dwa dni. Organizatorzy planują wydanie publikacji z referatami. Przyjęty wzór przypisów i bibliografii znajduje się tutaj.

Organizatorzy:

Organizatorem konferencji jest Katedra Bibliotekoznawstwa I Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Piłsudskiego w Łodzi i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP