Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek"

Data dodania: 19.12.2011

Komisja Zarządzania i Marketingu SBP, współorganizator Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji konferencji, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2012 roku w Gdańsku pod hasłem: „Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek”. 

Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:

 1. Człowiek pracujący w bibliotece - kim był, kim jest i kim będzie?
 2. Kierunki kształcenia studentów bibliotekoznawstwa, nowe specjalizacje w kształceniu bibliotekarzy,
 3. Nowe narzędzia pracy bibliotekarza,
 4. Postacie znaczących bibliotekarzy,
 5. Wizerunek i prestiż bibliotekarza (metody kreowania wizerunku bibliotekarza; postrzeganie bibliotekarzy w społeczeństwie; praca bibliotekarza – szanowana czy niedoceniana?),
 6. Pracownicy bibliotek w innych krajach (rola bibliotekarzy w bibliotekach na świecie; wymagania formalne dotyczące pracy w bibliotece – wykształcenie etc.; wizerunek bibliotekarza na świecie),
 7. Organizacja fizycznej przestrzeni biblioteki jako odpowiedź na nowe potrzeby czytelników i pracowników bibliotek,
 8. Pasje i hobby bibliotekarzy (wpływ prywatnych zainteresowań i pasji na pracę w bibliotece, wykorzystanie talentów, umiejętności w pracy zawodowej),
 9. Wzajemne relacje bibliotekarz-czytelnik (bibliotekarz jako przewodnik w świecie informacji, czy pomoc bibliotekarza jest potrzebna w dobie komputeryzacji i internetu?),
 10. Metody badania potrzeb i preferencji użytkowników. Stan czytelnictwa i zainteresowania czytelnicze w dobie mass mediów,
 11. Koncepcje zapewniania użytkownikom bibliotek wysokiej jakości usług oraz nowoczesne metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej, publicznej i naukowej (TQM, QA, Servqual itp.).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji. Jak co roku, planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 310 zł i obejmuje wyżywienie podczas obrad, materiały informacyjne, druk monografii oraz program kulturalny. Pytania prosimy kierować na adres wypozyczalnia@ateneum.edu.pl.

Informacje na temat konferencji będą publikowane na stronie www.biblioteka.ateneum.edu.pl.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP