Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek"

Data dodania: 19.12.2011

Komisja Zarządzania i Marketingu SBP, współorganizator Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji konferencji, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2012 roku w Gdańsku pod hasłem: „Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek”. 

Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:

 1. Człowiek pracujący w bibliotece - kim był, kim jest i kim będzie?
 2. Kierunki kształcenia studentów bibliotekoznawstwa, nowe specjalizacje w kształceniu bibliotekarzy,
 3. Nowe narzędzia pracy bibliotekarza,
 4. Postacie znaczących bibliotekarzy,
 5. Wizerunek i prestiż bibliotekarza (metody kreowania wizerunku bibliotekarza; postrzeganie bibliotekarzy w społeczeństwie; praca bibliotekarza – szanowana czy niedoceniana?),
 6. Pracownicy bibliotek w innych krajach (rola bibliotekarzy w bibliotekach na świecie; wymagania formalne dotyczące pracy w bibliotece – wykształcenie etc.; wizerunek bibliotekarza na świecie),
 7. Organizacja fizycznej przestrzeni biblioteki jako odpowiedź na nowe potrzeby czytelników i pracowników bibliotek,
 8. Pasje i hobby bibliotekarzy (wpływ prywatnych zainteresowań i pasji na pracę w bibliotece, wykorzystanie talentów, umiejętności w pracy zawodowej),
 9. Wzajemne relacje bibliotekarz-czytelnik (bibliotekarz jako przewodnik w świecie informacji, czy pomoc bibliotekarza jest potrzebna w dobie komputeryzacji i internetu?),
 10. Metody badania potrzeb i preferencji użytkowników. Stan czytelnictwa i zainteresowania czytelnicze w dobie mass mediów,
 11. Koncepcje zapewniania użytkownikom bibliotek wysokiej jakości usług oraz nowoczesne metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej, publicznej i naukowej (TQM, QA, Servqual itp.).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji. Jak co roku, planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 310 zł i obejmuje wyżywienie podczas obrad, materiały informacyjne, druk monografii oraz program kulturalny. Pytania prosimy kierować na adres wypozyczalnia@ateneum.edu.pl.

Informacje na temat konferencji będą publikowane na stronie www.biblioteka.ateneum.edu.pl.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP