Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Konferencja „Ekologia informacji w środowisku regionalnym”, 20 września 2012 w Słupsku

Data dodania: 20.02.2012

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają 20 września (czwartek) 2012 roku na konferencję naukową zorganizowaną z okazji 95 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „Ekologia informacji w środowisku regionalnym”.

Ekologia informacji to nowa, lecz niezwykle ważna dyscyplina nauki, która podejmuje problemy związane z selekcjonowaniem informacji, kształtowaniem odpowiedzialności za jakość informacji na poziomie regionalnym, ukazaniem zagrożeń wynikających z braku dbałości o jej poziom. Jest to szczególnie istotne obecnie, w momencie przekształcania się polskiego społeczeństwa w społeczeństwo wiedzy. Niezwykle ważne jest dlatego uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).

Celem naszej konferencji będzie także ukazanie roli instytucji regionalnych, takich jak szkoly, biblioteki czy ośrodki kultury w tym procesie, bowiem kształtowanie właściwej postawy i kultury informacyjnej rozpoczyna się już na poziomie lokalnym, w miejscu powstawania i wykorzystywania informacji.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy wszystkich bibliotekarzy oraz pracowników naukowych zainteresowanych powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane dotacji z Urzędu Miasta Słupsk.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

  • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników
  • Badanie wartości informacji
  • Badanie metod przechowywania informacji
  • Relacje między informacją a zdrowiem człowieka (np. przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny)
  • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie
  • Ocena jakości usług informacyjnych
  • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego
  • Odpowiedzialność za informację i jej skutki społeczne
  • Selekcja  (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają)
  • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy


Ważne terminy:

do 30.05.2012 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań)
do 30.06.2012 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
do 30.06.2012 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów)

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów. Osoby zgłaszające referaty otrzymają pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut. Do dyspozycji referentów podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny.

Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą tradycyjną na adres:

Biblioteka Główna Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22c
76-200 Słupsk
z dopiskiem „Konferencja”

lub e-mailem (skan) na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl albo t.milewska@biblioteka.apsl.edu.pl

Formularz musi być podpisany.

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:

dr Beata Taraszkiewicz
b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl
tel. (59) 8405400
 
mgr Teresa Milewska
t.milewska@biblioteka.apsl.edu.pl
tel. (59) 8405456

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP