Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka, która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2012 roku. Organizatorzy konferencji wspólnie z jej uczestnikami chcieliby zastanowić się nad następującymi problemami:

 

  • obecny stan bibliografii jako dyscypliny naukowej,
  • praktyka i organizacja bibliografii w Polsce,
  • standardy i normy bibliograficzne,
  • obecna rola bibliografii narodowej i sposoby realizacji jej zadań,
  • znaczenie bibliografii regionalnych i specjalnych,
  • wpływ technologii informacyjnych na postać bibliografii oraz narzędzia i możliwości wyszukiwawcze,
  • integracja bibliografii z serwisami i usługami typowymi dla sieci,
  • potrzeba i formy nauczania bibliografii w szkołach wyższych.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przede wszystkim teoretyków i praktyków bibliografii, bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, studentów, wszystkie osoby, którym bliski jest ten obszar pracy z książką.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji nadsyłać można do 8 października 2012 r.

Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktami (min. 1500 znaków) należy przesyłać do 16 września pod adres emaliowy podany na dole listu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Lista tematów przyjętych zostanie ogłoszona 28 września 2012 r. Wystąpienia zostaną opublikowane po konferencji, ich długość nie może jednak przekraczać 41 tys. znaków, a tekst w formie wydruku i w postaci elektronicznej powinien być przekazany organizatorom do końca grudnia 2012 r. Wystąpienia na konferencji powinny się mieścić w dwudziestu minutach.

Pełniejsze informacje, wraz z programem konferencji, będą sukcesywnie publikowane na stronie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z sekretarzem konferencji dr Grzegorzem Gmiterkiem email: konferencja.bibliografia@uw.edu.pl

 

Koszty:

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Dane do wpłaty:
Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Instytutu 67116022020000000060849541 z dopiskiem Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka. 

Osoby, których referaty zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia, wnoszą opłatę w wysokości 150 zł. Koszty podróży i noclegów pokrywają uczestnicy indywidualnie lub delegujące instytucje. Uczestnicy proszeni są o rezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP