Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie, część 2

Data dodania: 19.03.2012

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2012 roku w godzinach 11-14 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy (ul. Leśna 1) odbędzie się druga sesja z cyklu „Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie”. Sesja, zatytułowana „Prawo autorskie w szkole”, skupiała się będzie wokół kwestii etycznych posługiwania się informacją.

Konferencję poprowadzi Ewa Rozkosz - przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Informacyjnej, działającej w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli w działaniach już przez nich podjętych w/w zakresie, stworzenie podstaw do kooperacji nauczycieli różnych specjalności, wypracowanie strategii działań w oparciu o istniejące już standardy edukacji informacyjnej uczniów. Na spotkanie zapraszamy dyrektorów Szkół i nauczycieli, którzy czują się odpowiedzialni za prawidłowy proces kształcenia kompetencji informacyjnych uczniów. Mili widziani są również uczniowie.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń do dnia 20 marca 2012 roku.

Więcej informacji:
http://www.bibliotekatrzebnica.yoyo.pl/index.php?N=74

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP