Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Sektor 3.0 - Technologie w organizacjach pozarządowych

Data dodania: 20.04.2012

Organizatorem wydarzenia jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczna konferencja będzie miejscem debaty na temat roli nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Konferencja to największe tego typu wydarzenie adresowane do przedstawicieli NGO, liderów branży IT, naukowców oraz tych wszystkich, dla których wdrażanie ICT to szansa na usprawnienie działania własnych instytucji.

Celem tegorocznej konferencji jest przede wszystkim próba zdiagnozowania potrzeb technologicznych organizacji pozarządowych oraz integracja wokół pięciu bloków tematycznych: Nowoczesna Komunikacja, Sieciowanie i Ludzie, Zarządzanie Organizacją, Skuteczny Fundraising, Technologia i Bezpieczeństwo. Uczestnicy będą mieli także szansę zapoznania się z przykładami zastosowania nowych rozwiązań w obszarze ICT i dobrymi praktykami z kraju i zagranicy (min. USA).

Wydarzenie podzielone jest na kilka części. W trakcie pierwszej przedstawione zostaną prezentacje gości krajowych i zagranicznych. W drugiej uczestnicy wezmą udział w wybranych przez nich ścieżkach tematycznych. Po ich zakończeniu odbędzie się forum eksperckie z udziałem prelegentów prowadzących wcześniej poszczególne sesje, którzy min. podzielą się swoimi wrażeniami z odbytych warsztatów oraz przedstawią swoje rekomendacje w zakresie możliwości wdrażania ICT w organizacjach pozarządowych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny Sp. z o.o.
03-759 Warszawa ul. Otwocka 14
tel.: (22) 619 05 13 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP