Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych

Data dodania: 28.05.2012

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez CPI -  Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych - ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego. Odbędzie się ono 26 czerwca w Warszawie.

Biblioteka cyfrowa jest „prawdziwą” biblioteką: gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory, toteż jej najważniejszym zadaniem jest taka organizacja zasobów, by były one jak najpełniej wykorzystywane. Środki informatyczne nie automatyzują procesu podejmowania decyzji przez zarządzającego, choć bez wątpienia upraszczają wdrożenie i kontrolę.

Postrzeganie takiej biblioteki jako wystawy cyfrowych wtórników jest błędem, który na ogół prowadzi do lekceważenia poważnego użytkownika - zarówno tego, który potrzebuje trudno dostępnych źródeł i opracowań do pracy naukowej, jak i tego, który szuka w Internecie przeżyć intelektualnych lub estetycznych, nie mając koniecznie na myśli jakiegoś systematycznego przedsięwzięcia. Jest dobrą tradycją krajów zaawansowanych w digitalizacji, że obie te funkcje realizowane są w ramach jednego serwisu.

Oznacza to konieczność przemyślenia na nowo tradycyjnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje technika, oraz rozwiązanie nieznanych tradycyjnym bibliotekom problemów prawnych. O tym będą na naszym seminarium mówili teoretycy i praktycy informacji naukowej, twórcy repozytoriów i prawnicy.

10% RABATOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób, które dowiedziały się o seminarium od naszego patrona medialnego dostępny jest pod adresem:
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/ztbc/formularz_pr10.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl

Patronat medialny:

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP