Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

„Nowoczesne nauczanie - metody, techniki, narzędzia”, 25-26 września, Elbląg

Data dodania: 27.08.2012

W dniach 25-26 września 2012r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbędzie się ogólnopolska konferencja „Nowoczesne nauczanie: metody, techniki, narzędzia”. Konferencja, której celem jest promocja nowoczesnych metod, technik i narzędzi służących do realizacji działań edukacyjnych w dobie rozwoju cyfrowej szkoły jest adresowana do sze-rokiego grona nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy, pracujących w szkołach różnego typu oraz kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, których celem będzie prezentacja aplikacji służą-cych do wykonania multimedialnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych. Organizatorami konferencji są: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Patronat honorowy: Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej

Komitet honorowy:

  • Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Grzegorz Nowaczyk - Prezydenta Miasta Elbląga
  • Grażyna Przasnyska - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Patronat medialny:

  • EduFakty - Uczę Nowocześnie
  • Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

Zgłoszenia:

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP