Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą... więcej >

„Stan Polskiego Internetu”, 6 września, Warszawa

Data dodania: 28.08.2012

Konferencja, poświęcona jest ocenie stanu aktualnego i perspektyw rozwojowych Internetu w Polsce, ma już kilkuletnią tradycję i cieszy się zasłużoną renomą imprezy, dzięki której uczestnicy zyskują wielostronny ogląd krajowej sytuacji w bardzo wielu aspektach: technicznym, ekonomicznym, prawnym, biznesowym i społecznym.

Mimo sporej liczby rozmaitych konferencji, seminariów i debat dotyczących problemów informatyzacji, zdecydowanie brakuje wydarzenia, podczas którego można corocznie uzyskać skondensowany, wyczerpujący i kompetentny obraz postępów informatyzacji kraju i przewidywanych tendencji rozwojowych. Dlatego też Konferencja „Stan Polskiego Internetu” zwykle cieszy się stałym zainteresowaniem środowiska informatycznego, administracji, biznesu i mediów.

Kierownictwo projektu: Marek Hołyński, Jan Grzybowski
Data zdarzenia: 06.09.2012 roku.
Miejsce zdarzenia: WDT NOT, Czackiego 3/5, Warszawa
Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP