Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

„Czytelnik o specjalnych potrzebach w terapeutycznej przestrzeni biblioteki”, 26-27 września, Katowice

Data dodania: 20.09.2012

Biblioteka Śląska z okazji 10-lecia istnienia Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego organizuje w dniach 26 i 27 września br. konferencję „Czytelnik o specjalnych potrzebach w terapeutycznej przestrzeni biblioteki”. Konferencja skierowana jest do bibliotekarzy działających na rzecz wyrównywania szans w dostępie do informacji i kultury osób niepełnosprawnych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W pierwszym dniu w gmachu Biblioteki Śląskiej przy placu Rady Europy 1 badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce przedstawią referaty poświęcone biblioterapii i czytelnictwu osób niepełnosprawnych, poruszając m.in. tematykę audiodeskrypcji, techniki przekazywania osobom niewidomym lub słabowidzącym treści wizualnych za pomocą opisów słownych.

Drugiego dnia w Dziale Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej przy ulicy Ligonia 7 odbędą się warsztaty arteterapii i choreoterapii; uczestnicy poznają także podstawy alfabetu Lorma, który służy do komunikacji z osobami głuchoniewidomymi. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dobre praktyki stosowane w wybranych bibliotekach. Konferencja stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności Działu, jest też okazją do wymiany doświadczeń bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji na stronie Biblioteki Śląskiej:
http://www.bs.katowice.pl/pl/glowna/wiecej/250

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP