Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Konferencja „Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra”, 24-25 stycznia 2013, Kraków

Data dodania: 12.10.2012

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza uprzejmie na międzynarodową naukową konferencję pt. „Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra”, która adresowana jest do bibliotekarzy i użytkowników bibliotek cyfrowych oraz naukowców, muzealników, archiwistów.

Biblioteka Jagiellońska od 15 kwietnia 2010 r. realizuje 3-letni projekt „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”, który miał w szczególności na celu konserwację zachowawczą i archiwizację unikatowych zbiorów, zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych przed kradzieżą i zniszczeniem, digitalizację zagrożonych zniszczeniem, unikatowych w skali kraju zbiorów i zbudowanie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, jako platformy udostępniania zbiorów bibliotecznych w postaci cyfrowej.

Konferencja promująca, ale i podsumowująca ten projekt, zogniskowana jest zatem wokół trzech głównych tematów:

  • obiekty oryginalne, w szczególności te należące do dziedzictwa narodowego (dobór, zabezpieczanie, konserwacja);
  • obiekty cyfrowe (tworzenie, formaty, jakość);
  • metadane (standaryzacja, przetwarzanie).

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji:
http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja/

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zatytułowana „Papier contra Cyfra”, czynna w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej od 21 stycznia do 1 lutego 2013 r.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP