Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym, 7 listopada 2012 r, Warszawa

Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan.

Dla takich odbiorców pragniemy uporządkować bogatą już wiedzę dotyczącą zarządzania bibliotekami cyfrowymi "w budowie". Zaczynamy od podstawowych założeń, jakie biblioteka musi spełnić, aby warto ją było zakładać, i przechodzimy do szczegółów, uwzględniając rozmaitość dostępnych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. Następnie przyglądamy się technice skanowania i digitalizacji, stosowanemu sprzętowi i narzędziom prezentacyjnym, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana była najpełniej.

Poświęcamy też czas na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do biblioteki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbiorców. Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie pomijamy też zagadnień prawnych, ukazując, jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorskoprawnego oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki. Poszczególne tematy powierzamy osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie "best pratices".

Uczestników, którzy chcieliby w trakcie warsztatów omówić jakiś konkretny problem, zapraszamy , by zgłosili nam go już teraz.

Warsztat jest skierowany do: bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, wydawców, działaczy administracji państwowej i samorządowej, rektorów i dziekanów.

Portal sbp.pl objął konferecje swoim patronatem.

PROGRAM:

https://www.cpi.com.pl/patronat/jzbc2/

Naszym odbiorcom, Organizator przekazał RABAT na udział w warsztatach. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/jzbc2/formularz_pr5.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. ; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP