Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Seminarium „Długoterminowe archiwizowanie dokumentów elektronicznych”, 14 listopada 2012 r., Warszawa

Data dodania: 12.10.2012

Zapraszamy do uczestnictwa w XIX edycji seminarium nt. archiwizowania dokumentów. Mając na uwadze fakt, że informacje stanowią najwyższą wartość, wynika z tego konieczność ochrony dokumentów. Aby sprostać tej konieczności należy systematycznie porządkować i ewidencjonować powstającą dokumentację i co za tym idzie, archiwizować wszystkie zasoby.

Najbliższa edycja seminarium poświęcona będzie długotrwałemu archiwizowaniu dokumentów elektronicznych. Dowiedzą się Państwo o aspektach technicznych, organizacyjnych i prawnych postępowania z dokumentami elektronicznymi. Powiemy również w jaki sposób należy archiwizować dokumenty związane z realizacją projektów unijnych, poruszymy kwestie archiwizowania treści zawartych w internecie oraz informacji naukowej w postaci elektronicznej. Dowiecie się również Państwo w jaki sposób archiwizować zbiory cyfrowe. Nie zostanie pominięta kwestia archiwizacji danych w połączeniu z ochroną informacji w organizacji.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli: administracji publicznej, szpitali, bibliotek, muzeów, wyższych uczelni, przedsiębiorstw i biznesu a w tych organizacjach wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa archiwizować dokumentację elektroniczną.

Specjalnie dla naszych odbiorców, Organizator przekazał 10% RABAT na udział w seminarium. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/dade/formularz_pr10.php

Seminarium swoim patronatem objął portal sbp.pl

PROGRAM konferencji znajduje się na stronie: www.cpi.com.pl/patronat/dade/ a w nim m.in.:

  • Wybrane aspekty techniczne, organizacyjne i prawne postępowania z dokumentami elektronicznymi, Wiesław Paluszyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
  • Archiwizowanie dokumentów, związanych z realizacją projektów unijnych na przykładzie beneficjenta pomocy - Federacji Inicjatyw Oświatowych, Jolanta Oleńska (ekspert Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • Archiwizacja Internetu, Marcin Wilkowski (specjalista)
  • Ochrona informacji w firmie - archiwizacja danych, dr inż. Robert Dekowski (specjalista)
  • Informacja naukowa w postaci elektronicznej - zasady archiwizacji, Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. ; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP