Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie - Edukacja”, 7-8 marca 2013 r., Dąbrowa Górnicza

Data dodania: 22.11.2012

Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie - Edukacja”, która odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w dniach 7-8 marca 2013 roku.

O KONFERENCJI:

Dynamizm informacyjny i technologiczny współczesności, stanowi ogromne wyzwanie dla pracowników jednostek naukowych i bibliotek. W zrozumieniu tego dynamizmu i wykorzystaniu jego potencjału, pomóc może interdyscyplinarna refleksja. Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Polskim Towarzystwem Informacji Naukowej zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: Informacja w świecie cyfrowym, która jest kontynuacją podjętej w 2008 roku idei promowania przestrzeni cyfrowej jako platformy dla nauki.

W tegorocznej edycji proponujemy Państwu rozważania nt. tworzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania innowacji z zakresu technologii informacyjnej w celu sprawnego zarządzania informacją. Proponujemy również refleksję nad teraźniejszością i przyszłością edukacji informacyjnej.

Przewodnicząca Rady Programowej: dr hab. Diana Pietruch-Reizes

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:

  1. Tworzenie i przetwarzanie informacji.
  2. Innowacje w technologii informacyjnej.
  3. Zarządzanie informacją.
  4. Edukacja informacyjna.

KOSZTY:

  • 400 zł - uczestnictwo z referatem.
  • 280 zł - uczestnictwo bez referatu.

TERMINY:

  • 31.01.2013 r. - termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowym wraz z dowodem wpłaty i abstraktem (minimum 1000 znaków).

Uwaga: Rada Programowa konferencji zastrzega sobie, w oparciu o abstrakty, prawo do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tekstu do wygłoszenia.
Uwaga: Warunkiem opublikowania referatu, jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów.

Artykuł winien mieć objętość: minimum 20 tyś. znaków - maksimum 25 tyś. znaków i być zgodny z wzorem podanym na stronie Konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Formularze należy przesyłać drogą mailową na adres: informacjacyfrowa@wsb.edu.pl

Formularze oraz aktualne informacje na temat Konferencji znajdą Państwo na stronach:

KONTAKT:

mgr Anna Suchecka, tel.: 32 295 93 56

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP